transport energii

 0    24 Datenblatt    NatalkaJackSparrow
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Ciepło
Lernen beginnen
część energii wewnętrznej przekazywanej przez ciało o wyższej temperaturze do ciała o temperaturz niższej do momentu wyrównania terperatur
ciepło symbol
Lernen beginnen
Q
temperatura
Lernen beginnen
T
cieplany przepływ energii może nastąpić przez
Lernen beginnen
- przewodnictwo cieple - konwekcję- unoszenie
Przekazywanie ciepła
Lernen beginnen
polega na przekazywaniu energii przez cząsteczki ciała o T wyższej cząsteczkom o T niższej. Zjawisko to nie jest związane z przenoszeniem energii. Dobrze przewodzą ciepło metale, gorzej drewno. Izolatory to np. styropian
deltaQ/delta t
Lernen beginnen
k*deltaT/delta x*S K-współczynnik przewodnictwa cieplnego delta T- różnica temperatur S- przekrój poprzeczny
konwekcja
Lernen beginnen
proces unoszenia energii cieplnej wraz z energią. Podgrzana ciecz lub gaz ma mniejszą gęstość niż otoczenie i dlatego unosi się do góry.
fala mechaniczna
Lernen beginnen
to zaburzenia rozchodzące się w ośrodku sprężystym i przenoszące energię. Zaburzenie to polega na drganiach cząstek wokół położeń równowagi.
częstotliwość dla głosowych
Lernen beginnen
od 20 do 20000 Hz
niesłyszalne dla człowieka
Lernen beginnen
infradźwięki i ultradźwięki
fale głosowe w gazach i cieczach
Lernen beginnen
fale podłużne
fale głosowe w ciałach stałych
Lernen beginnen
podłużne lub poprzeczne
w próżni
Lernen beginnen
fale głosowe się nie rozchodzą
flae dźwiękowe możemy słyszeć jako
Lernen beginnen
- tony - dźwięki - szmery
tony
Lernen beginnen
fala o jednej określonej częstotliwości np kamerton
dźwięki
Lernen beginnen
o gęstszej częstotliwości. Źródłem instrumenty muzyczne.
szmery
Lernen beginnen
np. szum drzew
Fale głosowe
Lernen beginnen
rozchodzą się ruchem jednostajnym z szybkością zależną od rodzaju ośrodka np. w powietrzu wynosi 340m/s, w wodzie 1450m/s, w stali 5000m/s.
dźwięki różnią się
Lernen beginnen
częstotliwością, poziomem natężenia, barwą
częstotliwość
Lernen beginnen
im wyższa, tom wyższy dźwięk
poziom natężenia
Lernen beginnen
wyrażony w dB- im wyższy tym głośniejszy dźwięk (gdy amplituda jest większa)
próg słyszenia
Lernen beginnen
0dB, granica bólu 130dB np. las od 10 do 20dB, start samolotu 140dB
echo
Lernen beginnen
słyszymy je, gdy przeszkoda znajduje się daleko od źródła dźwięki, wówczas fale odbite mogą dojść do naszego ucha z dość dużym opóźnieniem w stosunku do fal płynących bezpośrednio ze źródła
pogłos
Lernen beginnen
przedłużenie dźwięku, występuje, gdy przeszkoda jest blisko i fala odbita dochodzi do ucha z niewielkim opóźnieniem

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.