Traveling & sightseeing 2

 0    30 Datenblatt    monikamrugala
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
jak się dostanę do
Lernen beginnen
how do I get to
cudowny
Lernen beginnen
marvellous
cud
Lernen beginnen
miracle, marvel
dziwić się czemuś lub komuś
Na miejscu ogarnia ich zdziwienie: „Nagle jesteśmy we Włoszech i mamy zachodnioniemiecki paszport”.
Lernen beginnen
to marvel at
At their destination, they marvel at themselves: "Suddenly, we are in Italy and have a West German passport".
o dziwo
Lernen beginnen
surprisingly enough, amazingly enough
zadziwiająco, niesamowicie
Lernen beginnen
amazingly
dobrze wykorzystać, odnieść pożytek
Ta podróż dookoła świata dobrze wykorzystuje coś, co było powracającym tematem w moim życiu - potrzebę odkrywania nowych rzeczy.
Lernen beginnen
to tap into
This journey around the world taps into something that has been recurring theme in my life - the need to explore new things.
oszałamiający
Lernen beginnen
stunning
oszołomić, olśnić
Lernen beginnen
to stun
oszołomiony, zszkokowany
Lernen beginnen
stunned
sięgać czasów
To koloseum sięga czasów starożytnego Rzymu z 100 roku p.n.e
Lernen beginnen
date back to
This colosseum dates back to ancient Rome, to 100 B.C.
historyczny
Lernen beginnen
historical
wznieść
Pomnik wojenny został wzniesiony w 1950 roku.
Lernen beginnen
to erect
The war memorial was erected in 1950.
muzeum etniczne
Lernen beginnen
ethnic museum
teren
Pomnik ofiar smoleńskich jest zbudowany na terenie Cmentarza Powązkowskiego.
Lernen beginnen
site
The monument of Smoleńsk victims is built on the site of Powązki Cemetery.
na starym mieście
Lernen beginnen
in the old town
Muzeum żydowskie
Lernen beginnen
Jewish Museum
Grób Nieznanego Żołnierza
Lernen beginnen
Tomb of the Unknown Soldier
znalezisko
Ostatnie znalezisko starożytnych artefaktów można obejrzeć w miejscowym muzeum.
Lernen beginnen
find
A recent find of ancient artefacts is on display at the local museum.
wyruszać
O której jutro ruszamy?
Lernen beginnen
to set off
What time do we set off tomorrow?
zbroja
Lernen beginnen
armor
wymeldować się z hotelu
Wymeldowaliśmy się (z naszego hotelu) o 5 rano, aby złapać 7 rano. Zauważyłem starszą panią w recepcji wymeldowującą się, kiedy zeszliśmy na śniadanie.
Lernen beginnen
to check out
We checked out (of/from our hotel) at 5 a.m. to catch a 7 a.m. flight. I noticed an elderly lady at reception checking out when we came down for breakfast.
zawartość
Czy ochrona lotniska kiedykolwiek przeszukała zawartość twoich walizek?
Lernen beginnen
contents
Has aiport security ever gone through the contents of your suitcases?
zwiedzać
Czy dużo zwiedzasz?
Lernen beginnen
to sightsee
Do you do much sightseeing?
mit
Lernen beginnen
myth
mityczny
Lernen beginnen
mythical
atrakcje turystyczne
Lernen beginnen
sights
parada karnawałowa
Lernen beginnen
carnival parade
Wieża Eiffla
Jeśli wyjrzysz przez okno po lewej stronie, zobaczysz, że zbliżamy się do Wieży Eiffla.
Lernen beginnen
Eiffel Tower
If you look out of the window on the left, you'll see that we're now approaching the Eiffel Tower.
żniwa, dożynki
Lernen beginnen
harvest, harvest festival

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.