Trudniejsza połowa wykł 4

 0    24 Datenblatt    aleksandratruskowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jakie rodzaje analiz stosujemy?
Lernen beginnen
Otoczenia wewnętrznego, otoczenia zewnętrznego, PEST, SPACE, identyfikacja potrzeb klientów i partnerów strategicznych
Odnośnie aktualnej pozycji strategicznej analiza strategiczna określa:
Lernen beginnen
Pozycję konkurencyjną firmy na tle sektora i podstawowe czynniki kształtujące obecną pozycję strategiczną firmy.
Strategie agresywne:
Lernen beginnen
Polegają na wzmocnieniu pozycji na rynku, przyjmowaniu innych podmiotów firmy o tym samym profilu, koncentracji na konkurencyjnych usługach.
Strategie konkurencyjne:
Lernen beginnen
Wyrażają się w powiększeniu zasobów finans., potencjału usługowego, ulepszeniu procesów technologicznych, zwiększ. rozmiarów świadczeń, utrzymaniu przewagi konkurencyjnej.
Strategie konserwatywne:
Lernen beginnen
Wyrażają się w selekcji usług, segmentacji rynku, redukcji kosztów, rozwijaniu nowych usług, poszukiwaniu nowych rynków.
Strategie defensywne:
Lernen beginnen
Polegają na stopniowym wycofywaniu się, zmniejszeniu potencjału usługowego, zatrzymaniu procesów inwestowania.
Strategia dywersyfikacji:
Lernen beginnen
Wprowadzenie na rynek nowych, dotychczas nie wytwarzanych usług, które zaspokajają inne potrzeby niż usługi obecne.
Strategia niskich kosztow:
Lernen beginnen
1. obniżka kosztów 2. poprawa jakości
Strategia koncentracji:
Lernen beginnen
1. wybor segmentów 2. ustalenie nisz
Strategia zróżnicowania:
Lernen beginnen
Usługa: wyjątkowa, oryginalna
Analiza strategiczna w sensie czynnościowym:
Lernen beginnen
Zbiór działań diagnozujących organizację i jej otoczenie, umożliwiających zbudowanie planu strategicznego i jego realizację.
Analiza strategiczna w sensie narzędziowym:
Lernen beginnen
Zestaw metod analizy, które pozwalają na zbadanie, ocenę i przewidywanie przyszłych stanów wybranych elementów przedsiębiorstwa i jego otoczenia z pkt. widz. możliwości przetrwania i rozwoju.
Odnośnie pozycji strategicznej w przyszłości analiza strategiczna określa:
Lernen beginnen
Jakie zmiany nastąpią w otoczeniu i jakie zmiany będą miały wpływ na działalność firmy przy założeniu obecnej struktury działalności i zasobów firmy.
Czym jest makrootoczenie?
Lernen beginnen
Zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego że działa ono w danym kraju i regionie, układzie polityczno-prawnym, ekonomicznym, technologicznym itd. Obszar otoczenia, którego zmiany wpływają na firmę, a firma nie ma na nie wpływu.
Mikrootoczenie (konkurencyjne/przemyslowe/sektorowe)
Lernen beginnen
Otoczenie które ma wplyw na firmę i na które firma ma wpływ. Możliwość oddziaływania firmy na otocz jest zróżnicowane i zal od jej pozycji konkurencyjnej. otocz to jest łatwiejsze dla firmydo obserwacji. np konkurenci, klienci, dostawcy
Jakie są cele analizy sektorowej?
Znalezienie odpowiedzi na pytania:
Rozwinąć
Lernen beginnen
1. Atrakcyjność, szanse i zagrożenia 2. Lepsze/gorsze możliwości rozwoju, efekt synergiczny, portfel działalności przedsiębiorstwa 3. Nowe atrakcyjne sektory, koszty wejścia do tych sektorów
Wymień materialne i niematerialne elementy organizacji.
Lernen beginnen
Materialne - np budynki, urządzenia, surowce zasoby finansowe (będące w posiad. firmy lub możliwe do zdobycia) Niematerialne - umiejętności zarządzania i technologiczne, nazwa przedsiębiorstwa, tradycje, kontakty firmy, położenie.
Co obejmuje analiza wewnętrzna:
5 analiz
Lernen beginnen
Analizę: organizacji, zasobów ludzkich, marketingu, finansową i produkcji.
Co zawiera w sobie analiza organizacji?
Lernen beginnen
Strukturę organizacyjną, system informacji, hierarchię celów, procedury i zasady podejmowania decyzji, umiejętności zarządu.
Co obejmuje analiza zasobów ludzkich?
Lernen beginnen
System oceny pracowników, system bodźców, stosunki międzyludzkie, metody rekrutacji pracowników, system szkolenia, rotację zatrudnienia i absencję.
Z czego składa się analiza marketingu i finansowa?
Lernen beginnen
M: Ocena strategii produktu, cen, promocji i dystrybucji oraz segmentacji rynku F: Ocena płynności, zyskowności, aktywności, możliwości inwestycyjnych.
Co obejmuje analiza produkcji?
Lernen beginnen
Ocenę działalności badawczo-rozwojowej, technologii, zaopatrzenia w materiały, analizę kontroli zapasów, relacji z kooperantami oraz organizację produkcji.
Celem analizy wewn. jest zidentyfikowanie:
Wyjaśnić
Odp: mocnych i słabych stron organizacji
Lernen beginnen
M: cechy wewn które firma może wykorzystać do osiągnięcia swoich celów strateg. Decydują o przewadze konk i umocnieniu poz. konkurencujnej na rynku. S: cechy wewn które nie pozwalaja lub ogran możliwości wykorzystania szans występujących w otoczeniu.
Jakie warunki powinny spełniać cele strategiczne?
Powinny cechować się...
Lernen beginnen
Realizmem, śmiałością zamierzeń, ograniczeniem w czasie, mierzalnością, wykonalnością (przeł na konkr dzialania), oszacowaniem pod wzgl efektów, które przyniosą

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.