Twas the Nightshift before Christmas INTRODUCTION PART 2 (longer version)

 0    40 Datenblatt    teresa99a
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
podpuszczać, podjudzać, zachęcać, skłaniać; to strongly encourage someone to do something that might not be a very good idea
Nie możemy pozwolić, by druga strona skłoniła nas do wojny domowej.
Lernen beginnen
to egg on
We cannot let the other side egg us on into a civil war. /Don't egg him on! He gets himself into enough trouble without your encouragement.
ajerkoniak, adwokat
Lernen beginnen
egg flip/eggnog/advocaat
niewielki wzrost
Lernen beginnen
an uptick
otwór
Lernen beginnen
an orifice
bolesny, nieznośnie bolesny (emocjonalnie, psychicznie), chwytający za serce/causing great sadness or sympathy
Lernen beginnen
heart-wrenching
These are heart-wrenching decisions./Having to spend so much time away from home is heart-wrenching.
1) chorzy 2) niedołężny, zniedołężniały
Lernen beginnen
infirm
nieskrępowany, swobodny (np. rynek, działalność gospodarcza); not limited by rules or any other controlling influence; not controlled, limited, or prevented by anyone
Lernen beginnen
unfettered
Poets are unfettered by the normal rules of sentence structure.; The law gives the governor unfettered discretion to make these appointments.
uwolnić, wyswobodzić
Lernen beginnen
to unfetter
skrępować; to keep someone within limits or stop them from making progress
Lernen beginnen
to fetter
He felt fettered by a nine-to-five office existence.
wstrząsający, straszny, przerażający (np. o doświadczeniu)
Lernen beginnen
harrowing
koziołek, fikołek, przewrót
Lernen beginnen
a forward roll/AmEn: somersault
1) kłusować 2) truchtać, biec truchtem 3) gnać, pognać
Lernen beginnen
to trot
wykwintne krawiectwo (luksusowe ubrania szyte na zamówienie)
Lernen beginnen
couture/haute couture
czekać w kolejce
Lernen beginnen
to queue up/AmEn: line up
„zielona bogini” - potoczna nazwa wozów gaśniczych produkowanych w latach 1953–1956 przez brytyjskie przedsiębiorstwo Bedford Vehicles, pozostających w służbie pożarniczej do pierwszej dekady XXI w.
Lernen beginnen
Green Goddess
podzielić, rozdzielić
Lernen beginnen
to divvy up
wynosić coś (jakąś łączną wartość), równać się czemuś; to be equal to
Koszty wynoszą 1,5 miliona dolarów./Przykład pokazuje, że roczne wydatki wynoszą 2 miliony funtów.
Lernen beginnen
to amount to something
Costs amount to $1.5 million./The example shows that yearly spendings amount to £2 million.
być równoznacznym z czymś
His behaviour amounted to serious professional misconduct./He gave what amounted to an apology on behalf of his company.
Lernen beginnen
to amount to something
szczerze; synonim: to be fair
Żartujemy sobie z tego, ale szczerze traktujemy to poważnie.
Lernen beginnen
in fairness to somebody
We may laugh about it, but in fairness we take it seriously.
skrupulatny, dokładny, staranny
On pisze z dokładną dbałością o szczegóły.
Lernen beginnen
scrupulous
He writes with scrupulous attention to detail.
uczciwy, sumienny (np. prawnik)
Lernen beginnen
scrupulous
prześladowanie, napastowanie
Ważne jest, abyśmy chronili wszystkie wspólnoty religijne przed prześladowaniem.
Lernen beginnen
persecution
It is important that we protect all religious communities from persecution.
do tworzenia rzeczowników (wydarzenie, na którym czynność trwa przez długi czas)
Lernen beginnen
... athon
świerk
Naszą choinką w tym roku był świerk.
Lernen beginnen
a spruce
Our Christmas tree this year was a spruce.
1) zazdrościć, pozazdrościć 2) żałować, pożałować (np. czasu, pieniędzy)
Lernen beginnen
to begrudge
niewdzięczny (o osobie lub rzeczy)
Lernen beginnen
thankless
harówka, mozół, znój, krwawica
Lata harówki zostawiły na nim ślad.
Lernen beginnen
toil
Years of toil left a mark on him.
1) młody pęd (rośliny) 2) jadalny kiełek (fasoli, soi) 3) brukselka
Lernen beginnen
sprout
wędrowny, zatrudniony w kilku miejscach
Lernen beginnen
peripatetic
1) faul (np. w piłce nożnej) 2) adj: okropny, obrzydliwy, odrażający, paskudny, ohydny
Lernen beginnen
foul
harmonogram, kolejność, grafik
Lernen beginnen
rota
mocna strona
Jej mocną stroną jako muzyka jest ballada.
Lernen beginnen
forte
As a musician, her forte is ballad.
1) adj: niedostateczny (o ilości), ograniczony (np. wzrost), znikomy (np. procent czegoś) 2) adv.: niewiele, malo
Lernen beginnen
scant
scant free time
odpowiadać (na trudne pytania), odbierać (liczne telefony)
Odbieramy liczne telefony od paparazzi.
Lernen beginnen
to field
We field numerous calls from the paparazzi.
być pokrzywdzonym
Lernen beginnen
to be hard done by
w najlepszym wypadku
Lernen beginnen
the best case scenario
ostatecznie, w końcu, finalnie
Uważam, że nasza reakcja ostatecznie powinna być pozytywna.
Lernen beginnen
ultimately
I think our reaction should ultimately be a positive one.
rodzaj koktajlu alkoholowego
Lernen beginnen
(vodka) stinger
żądło
Lernen beginnen
a sting/AmEn: a stinger
bombka (na choinkę)
Połyskliwe bombki wisiały na choince.
Lernen beginnen
a bauble/Christmas ball
Sparkling Christmas balls hung on the Christmas tree.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.