u4 cz1 password2

 0    42 Datenblatt    nobus3k
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dodawać stronę do zakładek
Lernen beginnen
bookmark a website
zostawić komentarz na stronie sklepu internetowego
Lernen beginnen
leave feedback
poruszać się po stronie internetowej
Lernen beginnen
navigate the website
zamieszczać komentarze na forum internetowym
Lernen beginnen
post on a forum
programować
Lernen beginnen
write code
unikać złośliwego oprogramowania
Lernen beginnen
avoid malware
napotykać problemy
Lernen beginnen
experience problems
grozić komuś
Lernen beginnen
make threats
chronić dane swoje osobowe
Lernen beginnen
protect your personal data
zgłaszać obraźliwe wpisy w internecie
Lernen beginnen
report trolling
media spolecznosciowe
Lernen beginnen
social media
korzystać z ustawień prywatności
Lernen beginnen
use privacy settings
korzystać z zabezpieczeń rodzicielskich
Lernen beginnen
use parental control
pisać krzywdzące komentarze w internecie
Lernen beginnen
write hurtful things online
nie móc się bez czegoś obejść
Lernen beginnen
cannot do without sth
prowadzić badania naukowe, gromadzić informacje
Lernen beginnen
do research
skomentować coś
Lernen beginnen
make a comment
dokonać odkrycia
Lernen beginnen
make a discovery
popełniać błędy
Lernen beginnen
make mistakes
robić notatki
Lernen beginnen
to take notes
podejmować decyzję
Lernen beginnen
take a decision
rzucać okiem na coś
Lernen beginnen
take a look at sth
znaleźć czas (żeby coś zrobić)
Lernen beginnen
take the time
przynosić korzyść ludzkości
Lernen beginnen
benefit the human race
kolonizować wszechświat
Lernen beginnen
colonise the universe
burza piaskowa
Lernen beginnen
dust storm
zakładać ludzką osadę na Marsie
Lernen beginnen
establish a human settlement on Mars
badać kosmos
Lernen beginnen
explore space
ciśnienie
Lernen beginnen
pressure
prom kosmiczny
Lernen beginnen
space shuttle
skafander kosmiczny
Lernen beginnen
spacesuit
współistnieć
Lernen beginnen
coexist
współpracować
Lernen beginnen
cooperate
nie popiperać, nie aprobować
Lernen beginnen
disapprove
zmylić, wprowadzić w błąd
Lernen beginnen
mislead
źle zrozumieć
Lernen beginnen
misunderstand
przeludniony, zatłoczony
Lernen beginnen
overcrowded
wydawać za dużo, przekraczać budżet
Lernen beginnen
overspend
podchodzić ponownie (do egzaminu)
Lernen beginnen
retake
przemyśleć ponownie
Lernen beginnen
rethink
wypadać poniżej oczekiwań
Lernen beginnen
underachieve
źle wynagradzany
Lernen beginnen
underpaid

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.