UNIT 1.2 - The office

 0    58 Datenblatt    agnieszkaszklarczyk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
office hours
Lernen beginnen
godziny otwarcia biura
from... to...
Lernen beginnen
od ... do...
staff
Lernen beginnen
załoga, pracownicy
working hours
Lernen beginnen
godziny pracy
a desk
Lernen beginnen
biurko
a filing cabinet
Lernen beginnen
szafka na dokumenty
a drawer
Lernen beginnen
szuflada
a printer
Lernen beginnen
drukarka
a scanner
Lernen beginnen
skaner
a fax (machine)
Lernen beginnen
faks
a photocopier, a copy machine
Lernen beginnen
kserokopiarka
a meeting
Lernen beginnen
Spotkanie
a conference call
Lernen beginnen
telekonferencja
an envelope
Lernen beginnen
koperta
scissors
Lernen beginnen
nożyczki
paperwork
Lernen beginnen
robota papierkowa
to open
Lernen beginnen
otwierać
to enter
Lernen beginnen
wchodzić
to leave
Lernen beginnen
wychodzić
to clock in
Lernen beginnen
zalogować się (wchodząc do biura)
to clock out
Lernen beginnen
wylogować się (wychodząc z biura)
to introduce
Lernen beginnen
wprowadzić
to keep
Lernen beginnen
trzymać (coś gdzieś)
to ring
Lernen beginnen
dzwonić (o telefonie)
to receive/to get
Lernen beginnen
otrzymać/dostać
to confirm
Lernen beginnen
potwierdzić
to send
Lernen beginnen
wysyłać
to check
Lernen beginnen
sprawdzać
to organize
Lernen beginnen
organizować
to bring
Lernen beginnen
przynosić
to need
Lernen beginnen
potrzebować
flexible
Lernen beginnen
elastyczny, nienormowany
to be responsible for
Lernen beginnen
być odpowiedzialnym za
busy
Lernen beginnen
zajęty, ruchliwy
What time does your office open?
Lernen beginnen
O której godzinie otwieracie wasze biuro?
Our office hours are from nine a.m. to six p.m. Our office is open from 9 a.m. to 6 p.m.
Lernen beginnen
Godziny otwarcia naszego biura to od 9.00 do 18.00 / Nasze biuro otwarte jest od 9.00 do 18.00.
Where is your office?
Lernen beginnen
Gdzie jest wasze biuro?
It's in the south of the city.
Lernen beginnen
Jest na południu miasta.
What's the closest Metro station?
Lernen beginnen
Jaka jest najbliższa stacja metra?
Every time the staff enter the office / Every time a member of staff enters the office, they have to clock in and, when they leave, clock out.
Lernen beginnen
Za każdym razem gdy pracownicy wchodzą do biura, muszą się zalogować, a gdy wychodzą, wylogować.
We are going to introduce flexible working hours.
Lernen beginnen
Mamy zamiar wprowadzić elastyczne godziny pracy.
We are going to open a new office in Barcelona.
Lernen beginnen
Mamy zamiar otworzyć nowe biuro w Barcelonie.
Who is going to be responsible for it?
Lernen beginnen
Kto będzie za nie odpowiedzialny?
There are ten desks in my office. There's a computer on each desk. / In my office there are ten desks. On each desk there's a computer.
Lernen beginnen
W moim biurze jest dziesięć biurek. Na każdym biurku jest komputer.
There's also a filing cabinet with a drawer where we keep documents.
Lernen beginnen
Jest też szafka z szufladą, gdzie trzymamy dokumenty.
There's also a room with a printer, a scanner, a fax machine and a photocopier.
Lernen beginnen
Jest też pokój z drukarką, skanerem, faksem i kserokopiarką.
It's very busy day today.
Lernen beginnen
Dziś jest bardzo pracowity dzień.
The phone is ringing all the time, we are having a lot of meetings and (we are) receiveing a lot of e-mails.
Lernen beginnen
Telefon cały czas dzwoni, mamy dużo spotkań i otrzymujemy dużo e-maili.
Why didn't you confirm that you received my e-mail?
Lernen beginnen
Dlaczego nie potwierdziłeś, że otrzymałeś mój e-mail?
But I didn't get anything.
Lernen beginnen
Ale ja nic nie dostałem.
Are you sure that you sent it?
Lernen beginnen
Jesteś pewien, że go wysłałeś?
I'll check it.
Lernen beginnen
Sprawdzę to.
Thanks a lot!
Lernen beginnen
Dzięki wielkie.
It's a manager job to organise meetings and conference calls.
Lernen beginnen
Pracą kierownika jest organizowanie spotkań i telekonferencji.
Where are the envelopes?
Lernen beginnen
Gdzie są koperty?
Can you bring me the scissors, please?
Lernen beginnen
Czy możesz mi przynieść nożyczki?
What do you need scissors for?
Lernen beginnen
Po co są Ci potrzebne nożyczki?
I have a lot of paperwork to do. Could you help me? If you help me, we'll do it faster.
Lernen beginnen
Mam dużo papierkowej roboty do zrobienia. Mógłbyś mi pomóc? Jeśli mi pomożesz, zrobimy to szybciej.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.