unit 2 password 2

5  1    139 Datenblatt    Wolian347
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jobs
Lernen beginnen
Zawody
accountant
Lernen beginnen
księgowy / księgowa
architect
Lernen beginnen
architekt
beautician
Lernen beginnen
kosmetyczka
boss
Lernen beginnen
szef / szefowa
comedian
Lernen beginnen
komik
counsellor
Lernen beginnen
psycholog szkolny / psycholożka szkolna
dentist
Lernen beginnen
dentysta / dentystka
editor
Lernen beginnen
redaktor / redaktorka
electrician
Lernen beginnen
elektryk
employee
Lernen beginnen
pracownik / pracownica
executive
Lernen beginnen
kierownik / kierowniczka
headhunter
Lernen beginnen
łowca / łowczyni głów
instructor
Lernen beginnen
instruktor / instruktorka
journalist
Lernen beginnen
dziennikarz / dziennikarka
librarian
Lernen beginnen
bibliotekarz / bibliotekarka
nanny
Lernen beginnen
niania
novelist
Lernen beginnen
powieściopisarz / powieściopisarka
owner of a company
Lernen beginnen
właściciel / właścicielka firmy
physician
Lernen beginnen
lekarz / lekarka
physicist
Lernen beginnen
fizyk / fizyczka
politician
Lernen beginnen
polityk
presenter
Lernen beginnen
prezenter / prezenterka
programmer
Lernen beginnen
programista / programistka
receptionist
Lernen beginnen
recepcjonista / recepcjonistka
sales representative
Lernen beginnen
przedstawiciel handlowy / przedstawicielka handlowa
scientist
Lernen beginnen
naukowiec
soldier
Lernen beginnen
żołnierz
surgeon
Lernen beginnen
chirurg
technician
Lernen beginnen
technik
Work adjectives/collocations
Lernen beginnen
Przymiotniki i zwroty związane z pracą
badly paid
Lernen beginnen
kiepsko płatny
be in charge of sth
Lernen beginnen
być odpowiedzialnym za coś, zarządzać czymś
change jobs
Lernen beginnen
zmieniać pracę
deal with clients
Lernen beginnen
obsługiwać klientów
earn a good salary
Lernen beginnen
dobrze zarabiać, dostawać niezłą pensję
employed
Lernen beginnen
zatrudniony
full-time
Lernen beginnen
pełen etat
get promotion
Lernen beginnen
dostawać awans
have promotion opportunities
Lernen beginnen
mieć możliwość awansu
involve responsibility
Lernen beginnen
wymagać odpowiedzialności, wiązać się z odpowiedzialnością
part-time
Lernen beginnen
w niepełnym wymiarze godzin, na pół etatu
quit your job
Lernen beginnen
odejść z pracy, rzucić pracę
self-emloyed
Lernen beginnen
posiadający własną działalność gospodarczą
stressful
Lernen beginnen
stresujący
unemployed
Lernen beginnen
bezrobotny
work outside / in a team
Lernen beginnen
pracować na dworze / w zespole
work overtime
Lernen beginnen
pracować po godzinach
challenging
Lernen beginnen
wymagający, ambitny
lucrative
Lernen beginnen
intratny, dochodowy
manual
Lernen beginnen
ręczny, manualny, fizyczny
repetitive
Lernen beginnen
powtarzalny, monotonny
rewarding
Lernen beginnen
dający satysfakcję
skilled
Lernen beginnen
wykwalifikowany
tedious
Lernen beginnen
żmudny, monotonny
Workplaces
Lernen beginnen
Miejsca pracy
fun atmosphere
Lernen beginnen
przyjemna atmosfera
helpful colleagues
Lernen beginnen
pomocni współpracownicy
modern equipment
Lernen beginnen
nowoczesny sprzęt
regular breaks
Lernen beginnen
regularne przerwy
working environment
Lernen beginnen
środowisko pracy
career
Lernen beginnen
kariera
colleagues
Lernen beginnen
koledzy / koleżanki z pracy, współpracownicy
fire
Lernen beginnen
zwalniać, wyrzucać z pracy
job
Lernen beginnen
praca, stanowisko
lay off
Lernen beginnen
zwalniać kogoś z pracy (przy redukcji zatrudnienia)
pay
Lernen beginnen
płaca, gaża, wynagrodzenie
profession
Lernen beginnen
profesja, zawód (z wyższymi wymaganiami co do kwalifikacji, wykształcenia)
resign
Lernen beginnen
zwalniać się z pracy, rezygnować
salary
Lernen beginnen
stała pensja, wynagrodzenie (płatne co miesiąc)
staff
Lernen beginnen
pracownicy, personel
wages
Lernen beginnen
płaca, zarobki (płatne za dzień lub tydzień pracy)
work
Lernen beginnen
praca (zarobkowa), płatne zajęcie
Careers advising
Lernen beginnen
Doradztwo zawodowe
career opportunities
Lernen beginnen
możliwości rozwoju zawodowego
careers adviser
Lernen beginnen
doradca zawodowy
do a test
Lernen beginnen
pisać test, zdawać egzamin
do sth for a living
Lernen beginnen
zajmować się czymś zawodowo, wykonywać jakiś zawód
do well in sth
Lernen beginnen
dobrze sobie z czymś radzić, osiągać dobre wyniki
fast changing job market
Lernen beginnen
szybko zmieniający się rynek pracy
find / realise your potential
Lernen beginnen
odkryć / wykorzystać swój potencjał
find employment
Lernen beginnen
znaleźć pracę
find sth out
Lernen beginnen
dowiedzieć się czegoś
follow a career
Lernen beginnen
wybierać drogę zawodową
look for a job
Lernen beginnen
szukać pracy
employ / employment
Lernen beginnen
zatrudniać / zatrudnienie
employer / employee
Lernen beginnen
pracodawca / pracownik
employable / unemployable
Lernen beginnen
zdolny do pracy / bez szans na zatrudnienie
succeed / success
Lernen beginnen
odnosić sukces / sukces
successful / unsuccessful
Lernen beginnen
udany, odnoszący sukcesy / nieudany, bez powodzenia
communicate / communication / communicator
Lernen beginnen
komunikować się, porozumiewać, komunikacja / osoba potrafiąca się porozumiewać z innymi
communicative / uncommunicative
Lernen beginnen
komunikatywny, rozmowny / nierozmowny, małomówny
help / helper
Lernen beginnen
pomagać / pomocnik
helpful / unhelpful / helpless
Lernen beginnen
pomocny / mało pomocny / bezradny
create / creation / creativity
Lernen beginnen
tworzyć / dzieło, wytwór / kreatywność
creator
Lernen beginnen
twórca, wynalazca
creative
Lernen beginnen
twórczy, kreatywny
lead / leadership
Lernen beginnen
prowadzić, przewodniczyć / kierownictwo, przywódctwo
leader
Lernen beginnen
szef, lider, przywódca
leading
Lernen beginnen
wiodący, czołowy
satisfy / satisfaction
Lernen beginnen
satysfakcjonować, zaspokajać / satysfakcja
satisfied / dissatisfied / unsatisfied
Lernen beginnen
zadowolony / niezadowolony / nieusatysfakcjonowany
image / imagination
Lernen beginnen
wyobrażać sobie / wyobraźnia
imaginary / imaginable
Lernen beginnen
zmyśony, urojony / dający się wyobrazić
imaginative / unimaginative
Lernen beginnen
pomysłowy, z wyobraźnią / bez wyobraźni
apply for the post / position of
Lernen beginnen
ubiegać się o stanowisko / posadę
be good at (doing sth)
Lernen beginnen
być dobrym w (czymś)
be good with children/numbers
Lernen beginnen
mieć podejście do dzieci / głowę do liczb
be paid monthly/weekly
Lernen beginnen
być opłacanym co tydzień/miesiąc
be responsible for sth
Lernen beginnen
być odpowiedzialnym za coś
capable of sth
Lernen beginnen
kompetentny w jakiejś dziedzinie, zdolny do czegoś
enclose a CV
Lernen beginnen
załączać CV
have experience with sth
Lernen beginnen
mieć doświadczenie w czymś
hire sb
Lernen beginnen
zatrudnić kogoś
hold a certificate
Lernen beginnen
posiadać certyfikat
strength
Lernen beginnen
mocna strona
strong point
Lernen beginnen
mocna strona
suitable candidate
Lernen beginnen
odpowiedni kandydat / kandydatka
summer job
Lernen beginnen
praca wakacyjna
team player
Lernen beginnen
osoba umiejąca pracować w zespole
weakness
Lernen beginnen
słaba strona
as still as the grave
Lernen beginnen
(panowała) śmiertelna cisza
attitude
Lernen beginnen
postawa, nastawienie
badge
Lernen beginnen
identyfikator
cartoon strip
Lernen beginnen
komiks
cartoonist
Lernen beginnen
rysownik kreskówek, karykaturzysta
do an apprenticeship
Lernen beginnen
odbywać praktykę
drop out
Lernen beginnen
rezygnować (ze studiów, nauki w szkole)
flexible
Lernen beginnen
elastyczny
get paid
Lernen beginnen
zarabiać, dostawać pieniądze
hesitate
Lernen beginnen
wahać się
income
Lernen beginnen
dochód
open plan office
Lernen beginnen
otwarta przestrzeń biurowa
outline
Lernen beginnen
zarysować, przedstawić w skrócie
raise eyebrows
Lernen beginnen
zadziwiać
regulation
Lernen beginnen
przepis, nakaz
security
Lernen beginnen
bezpieczeństwo
snore
Lernen beginnen
chrapać
work and play
Lernen beginnen
praca i zabawa

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.