Unit 3 Wordlist 2

 0    52 Datenblatt    Squbany_21
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
govern
Lernen beginnen
zarządzać, kierować
grow
Lernen beginnen
hodować
height
What is that basketball player's height?
Lernen beginnen
wysokość
Ile ma wzrostu ten koszykarz?
highlight
Lernen beginnen
zaznaczać, naświetlać
huge
The Eiffel Tower is huge!
Lernen beginnen
ogromny
Wieża Eiffla jest olbrzymia!
implement
Lernen beginnen
wprowadzać
increase
Lernen beginnen
wzrastać
indefinite
Lernen beginnen
nieokreślony
item
Lernen beginnen
rzecz, element
keep out
Lernen beginnen
trzymać z dala od czegoś
lasting
Lernen beginnen
trwały
light bulb
Lernen beginnen
żarówka
local council
Lernen beginnen
samorząd lokalny
misinform
Lernen beginnen
błędnie poinformować
misplace
Lernen beginnen
położyć w niewłaściwym miejscu
misunderstand
Lernen beginnen
błednie zrozumieć
nightmare
Lernen beginnen
koszmar
non-profit group
Lernen beginnen
organizacja działająca dla nie zysku
obligatory
Lernen beginnen
obowiązkowy
overcrowded
Lernen beginnen
zatłoczony
overeat
Lernen beginnen
przejadać się
overlook
Lernen beginnen
przeoczyć
overpopulate
Lernen beginnen
przeludnić
participant
All the participants are asked to remain seated.
Lernen beginnen
uczestnik
Prosimy wszystkich uczestników o pozostanie na miejscach.
percentage
Lernen beginnen
procent
post
It’s still fun to post letters even though many people send emails instead these days.
Lernen beginnen
wysyłać
Ciągle fajnie jest wysyłać listy, mimo że zamiast nich w dzisiejszych czasach wielu ludzi wysyła maile.
prototype
Lernen beginnen
prototyp
prove
Lernen beginnen
udowadniać
provide
Lernen beginnen
zapewniać
rate
Lernen beginnen
tempo, stopień
reduce
Lernen beginnen
ograniczać
relevant
That's a relevant question.
Lernen beginnen
istotny
To istotne pytanie.
reorganise
Lernen beginnen
przeorganizować
replace
Lernen beginnen
zastępować
replay
Lernen beginnen
odtwarzać ponownie
request
Lernen beginnen
prośba
set up
Lernen beginnen
zakładać
skyscraper
Lernen beginnen
drapacz chmur
solution
Lernen beginnen
rozwiązanie
square metre
Lernen beginnen
metr kwadratowy
swap
Lernen beginnen
wymieniać się
tin
Lernen beginnen
puszka
top priority
Lernen beginnen
bezwzględne pierwszeństwo
undercook
Lernen beginnen
nie dogotowany
underestimate
We cannot underestimate our competition.
Lernen beginnen
nie doceniać
Nie możemy nie doceniać naszej konkurencji.
underpay
Lernen beginnen
płacić za mało
underperform
Lernen beginnen
osiągać wyniki gorsze od spodziewanych
underused
Lernen beginnen
mało wykorzystywany
unwanted
Lernen beginnen
niechciany
vertical
Lernen beginnen
pionowy
wallet
He took his wallet out of his pocket.
Lernen beginnen
portfel
Wyjął portfel z kieszeni.
workshop
On Monday there is a workshop on safety rules.
Lernen beginnen
warsztat
W poniedziałek są warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w pracy.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.