Unit 5 - Karol - Grammar

 0    19 Datenblatt    karixmapping
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I was wearing a leather jacket.
Lernen beginnen
Nosiłem skórzaną kurtkę.
Użyj was oraz czasownika z końcówką -ing, kiedy chcesz powiedzieć o tym, co się działo w pewnym momencie w przeszłości.
He was eating
Lernen beginnen
On jadł.
Użyj was oraz czasownika z końcówką -ing, kiedy chcesz powiedzieć o tym, co się działo w pewnym momencie w przeszłości.
We were watching a laser show.
Lernen beginnen
My oglądaliśmy pokaz laserowy.
Użyj were oraz czasownika z końcówką -ing, kiedy chcesz powiedzieć o tym, co się działo w pewnym momencie w przeszłości.
I was not wearing a leather jacket.
Lernen beginnen
Nie nosiłem skórzanej kurtki.
Użyj wasn't (=was not) oraz czasownika z końcóką - ing, kiedy chcesz zaprzeczyć, że coś się działo w pewnym momencie w przeszłości.
He wasn't eating.
Lernen beginnen
On nie jadł.
Użyj wasn't (=was not) oraz czasownika z końcóką - ing, kiedy chcesz zaprzeczyć, że coś się działo w pewnym momencie w przeszłości.
We weren't watching a laser show
Lernen beginnen
My nie oglądaliśmy pokazu laserowego
Użyj weren't (=were not) oraz czasownika z końcóką - ing, kiedy chcesz zaprzeczyć, że coś się działo w pewnym momencie w przeszłości.
Was I wearing a leather jacket?
Lernen beginnen
Czy nosiłem skórzaną kurtkę?
Zmień kolejność wyrazów, kiedy chcesz zadać pytanie: He was eating... - Was he eating...?
Was he eating?
Lernen beginnen
Czy on jadł
Zmień kolejność wyrazów, kiedy chcesz zadać pytanie: He was eating... - Was he eating...?
Were they watching a laser show?
Lernen beginnen
Czy oglądali pokaz laserowy?
Zmień kolejność wyrazów, kiedy chcesz zadać pytanie: He was eating... - Was he eating...?
Yes, I was. / No, I wasn't
Lernen beginnen
Tak byłem. / Nie, nie byłem
Użyj was/wasn't lub were/weren't, kiedy chcesz udzielić krótkiej odpowiedzi.
Yes, he was. / No, he wasn't
Lernen beginnen
Tak był. / Nie, nie był
Użyj was/wasn't lub were/weren't, kiedy chcesz udzielić krótkiej odpowiedzi.
Yes, they were. / No, they weren't
Lernen beginnen
Tak były. / Nie, nie były one
Użyj was/wasn't lub were/weren't, kiedy chcesz udzielić krótkiej odpowiedzi.
Where were you going?
Lernen beginnen
Gdzie się wybierałeś?
Zacznij pytanie od Where lub When, kiedy chcesz zapytać, gdzie lub kiedy coś działo się w pewnym momencie w przeszłości.
When was she getting home?
Lernen beginnen
Kiedy wracała do domu?
Zacznij pytanie od Where lub When, kiedy chcesz zapytać, gdzie lub kiedy coś działo się w pewnym momencie w przeszłości.
She was eating
Lernen beginnen
Ona jadła
It was eating
Lernen beginnen
Ono jadło
We were eating
Lernen beginnen
My jedliśmy
They were eating
Lernen beginnen
Oni jedli
You were eating
Lernen beginnen
Ty jadłeś. / Wy jedlicie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.