UNIT 7 COMMANDS AND VOCABULARY

 0    47 Datenblatt    ispeak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
trzymać się za ręce
I realized New Yorkers don't hold hands; we just don't do that outside.
Lernen beginnen
hold hands
Uświadomiłem sobie, że Nowojorczycy nie trzymają się za ręce; zwyczajnie nie robimy tego poza domami.
śmiać się
Śmieję się za każdym razem gdy oglądam tę komedię.
Lernen beginnen
laugh
I laugh every time I watch this comedy.
dobrze się bawić
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście na przyjęciu.
Lernen beginnen
have fun
I hope, you had fun at the party.
plac zabaw
We wszystkich szkołach w Indonezji, na placu zabaw zwykle pojawia się sprzedawca zabawek.
Lernen beginnen
playground
In all schools in Indonesia, there is usually a toy seller in the playground.
duża zjeżdżalnia
Pamiętam, że na tym placu zabaw jest duża zjeżdżalnia.
Lernen beginnen
a big slide
I remember there is a big slide in this playground.
kolorowe ubrania
Jak byłam mała nosiłam tylko kolorowe ubrania.
Lernen beginnen
colourful clothes
When I was little, I only wore colorful clothes.
rude włosy
Jest rudy i -- nie wiem, czy to widać -- ma kolczyk w nosie.
Lernen beginnen
red hair
You can see the red hair, and I don't know if you can see the nose ring there.
siwe włosy
Pan Ferber przez lata pracy nad ustawą zdążył osiwieć.
Lernen beginnen
grey hair
Years of work on this legislation have turned Mr Ferber's hair grey.
faliste
Zawsze podziwiałam jej piękne, faliste włosy.
Lernen beginnen
wavy
I always admired her beautiful, wavy hair.
szczupły
Jako młoda dziewczyna miała bardzo szczupłą sylwetkę.
Lernen beginnen
slim
As a young girl she had a very slim figure.
pulchny
Byłem raczej pulchny, gdy byłem mały.
Lernen beginnen
plump
I was rather plump when I was little.
niski
Niski człowiek uciekł niepostrzeżenie.
Lernen beginnen
short
The short man escaped unnoticed.
owalna twarz
Większość rodzajów okularów będzie pasować do owalnej twarzy.
Lernen beginnen
oval face
Most styles of glasses will suit an oval face.
stary
Muszę pozbyć się mojego starego samochodu.
Lernen beginnen
old
I have to get rid of my old car.
młody
Jaki z ciebie uroczy młody człowiek.
Lernen beginnen
young
You're such a charming young man.
poważny
Przestań być taki poważny i uśmiechnij się!
Lernen beginnen
serious
Stop being so serious and smile!
zrelaksowany
W domu jestem zawsze zrelaksowana.
Lernen beginnen
relaxed
I'm always relaxed at home.
surowy
Zapis jest bardzo ścisły i niezwykle ważne jest, aby tej reguły przestrzegać.
Lernen beginnen
strict
The wording is very strict, and it is very important that this rule is respected.
przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
Lernen beginnen
friendly
Everyone is friendly here.
nieuprzejmy
Spotkałam dziś w sklepie bardzo nieuprzejmego pana.
Lernen beginnen
impolite
Today at the shop I've met a very impolite man.
pracowity
Święty Mikołaj jest bardzo pracowity.
Lernen beginnen
hard-working
Santa Claus is really hard-working.
leniwy
Nie powiedziałbym, że Anglicy są leniwi, ale nigdy nie widziałem, żeby któryś gdzieś biegł.
Lernen beginnen
lazy
I wouldn't say that English people are lazy, but I've never seen one run anywhere.
dobry
To naprawdę dobra książka.
Lernen beginnen
good
It’s a really good book.
zły
Wydaje mi się, że to zły pomysł.
Lernen beginnen
bad
I think it's a bad idea.
głośny
Wyłącz tę głośną muzykę, próbuję się uczyć!
Lernen beginnen
loud
Turn off that loud music, I'm trying to study!
broda
Masz taką gęstą brodę!
Lernen beginnen
beard
You have such a thick beard!
wąsy
Mój dziadek jest znany ze swoich gęstych wąsów.
Lernen beginnen
moustache
My grandfather is known for his thick mustache.
ciemne włosy
Cała moja rodzina ma ciemne włosy.
Lernen beginnen
dark hair
My whole family has dark hair.
jasne włosy
Zafarbowała na różowo swoje jasne włosy.
Lernen beginnen
fair hair
She dyed her fair hair pink.
kręcone włosy
Aktorzy z kręconymi włosami grają role, które są z natury mniej poważne.
Lernen beginnen
curly hair
Actors with curly hair tend to play roles that are less serious in nature.
proste włosy
Kobiety z prostymi włosami chcą kręconych włosów, a kobiety z kręconymi włosami chcą, aby były proste.
Lernen beginnen
straight hair
Women with straight hair want curly hair, and women with curly hair want it to be straight.
gruby
Nie jesteś gruba, jesteś po prostu pulchna!
Lernen beginnen
fat
You are not fat, you're just plump!
chudy
Niektóre modelki były tak chude, że odwracało to uwagę od ich strojów.
Lernen beginnen
thin
Some models were so thin that it distracted from their outfits.
wysoki
Jest bardzo wysokim mężczyzną - ma 2 metry wzrostu.
Lernen beginnen
tall
He is a very tall man with his 2 meters of height.
okrągła twarz
Był wyższy, pulchniejszy i miał okrągłą twarz.
Lernen beginnen
round face
He was taller, chubbier and had a round face.
Schowaj się na strychu.
Lernen beginnen
Hide in the attic.
Wyłącz kaloryfer.
Lernen beginnen
Turn off the radiator.
Goń swojego psa.
Lernen beginnen
Chase your dog.
Pomachaj ogonem.
Lernen beginnen
Wiggle your tail.
Załóż rękawiczki.
Lernen beginnen
Put on gloves.
Zdejmij szalik.
Lernen beginnen
Take off the scarf.
Skacz w kałużach.
Lernen beginnen
Jump in puddles.
zranić
Przepraszam, nie chciałem Cię zranić.
Lernen beginnen
hurt - hurt - hurt
I'm sorry, I didn't mean to hurt you.
zostawić
Zostawiła psa u nas w domu.
Lernen beginnen
leave - left - left
She left her dog at our house.
zgubić
Zgubiłem portfel w parku.
Lernen beginnen
lose - lost - lost
I lost my wallet in the park.
robić
Mama zrobiła pyszny tort na twoje urodziny.
Lernen beginnen
make - made - made
Mum's made a delicious cake for your birthday.
kłaść
Nie wiem, gdzie położyłem pióro.
Lernen beginnen
put - put - put
I don't know where I've put my pen.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.