Unit 7 Present and past ability

 0    9 Datenblatt    pggrel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
He is able to do extremely difficult calculations
Lernen beginnen
Potrafi wykonywać niezwykle trudne obliczenia
He was able to calculate...
Lernen beginnen
Był w stanie obliczyć...
He always manages to draw everything in the right place.
Lernen beginnen
Zawsze udaje mu się narysować wszystko we właściwym miejscu.
He managed to learn Icelandic in a week
Lernen beginnen
Udało mu się nauczyć islandzkiego w ciągu tygodnia
If you tell Daniel your birth date, ha can tell you what day of the week you were born on
Lernen beginnen
Jeśli powiesz Danielowi swoją datę urodzenia, ha powie ci, w którym dniu tygodnia się urodziłeś
He could see a building just once and remember everything about it
Lernen beginnen
Raz widział budynek i pamiętał o tym wszystko
As a child, he couldn't make friends
Lernen beginnen
Jako dziecko nie mógł się zaprzyjaźnić
He wasn't able to sit still
Lernen beginnen
Nie mógł usiedzieć spokojnie
He didn't manage to pass his exams
Lernen beginnen
Nie zdał egzaminów

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.