Unit 7 Shopping

 0    112 Datenblatt    swiderskas
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Bakery
The bakery on the corner closes soon.
Lernen beginnen
piekarnia
Piekarnia na rogu niedługo się zamyka.
Bookshop
I visit my local bookshop at least once a week.
Lernen beginnen
ksiegarnia
Odwiedzam księgarnię osiedlową przynajmniej raz w tygodniu.
Butcher’s
Lernen beginnen
sklep mięsny
Chain store
Lernen beginnen
sklep należący do sieci
Pharmacy
The pharmacy is around the corner.
Lernen beginnen
apteka
Apteka jest za rogiem.
Clothes shop
There's a nice clothes shop just round the corner.
Lernen beginnen
sklep odzieżowy
Tuż za rogiem jest fajny sklep z ubraniami.
Department store
Lernen beginnen
dom towarowy
Flower shop
Lernen beginnen
kwiaciarnia
Greengrocer’s
Lernen beginnen
warzywniak
Jeweller’s
Lernen beginnen
jubiler
Market
If you want to buy fresh vegetables go to the market.
Lernen beginnen
rynek
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
Music shop
In a music shop you can listen to all CDs.
Lernen beginnen
sklep muzyczny
W sklepie muzycznym można wysłuchać wszystkich znajdujących się tam płyt.
Newsagent’s
Lernen beginnen
kiosk z gazetami
Off licence
Lernen beginnen
sklep z alkoholem
Second hand shop
Lernen beginnen
sklep z uzywanymi rzeczami
Shopping mall
Lernen beginnen
centrum handlowe
Sports shop
Lernen beginnen
sklep sportowy
Stationer’s
Lernen beginnen
sklep papierniczy
Toys shop
Lernen beginnen
sklep z zabawkami
Bar code
Lernen beginnen
kod kreskowy
Basket
Lernen beginnen
koszyk
Brand new
Lernen beginnen
nowiutki, fabrycznie nowy
Cheap
The watch was very cheap and cost only a few dollars.
Lernen beginnen
tani
Zegarek był bardzo tani. Kosztował zaledwie kilka dolarów.
Cashier
Lernen beginnen
kasjer
Checkout
Excuse me, do you happen to know where the checkout is?
Lernen beginnen
kasa w sklepie
Przepraszam, czy orientuje się pan gdzie jest kasa?
Choice
It's your choice.
Lernen beginnen
wybor
To twój wybór.
Customer
The customers can try the clothes on in the fitting room.
Lernen beginnen
klient
Klienci mogą przymierzać ubrania w przymierzalni.
Entrance
Wait for me at the school entrance.
Lernen beginnen
wejscie
Czekaj na mnie przy wejściu do szkoły.
Expensive
I didn't buy the car because it was too expensive.
Lernen beginnen
drogi
Nie kupiłam samochodu, gdyż był zbyt drogi.
For sale
Lernen beginnen
na sprzedaz
Level
My level of English is advanced.
Lernen beginnen
poziom
Mój poziom angielskiego jest zaawansowany.
Lift
Lernen beginnen
winda
On sale
Lernen beginnen
w sprzedazy
Price Tag
Lernen beginnen
metka z cena
Queue
I haven't seen such a long queue in my entire life!
Lernen beginnen
kolejka
Nigdy w życiu nie widziałem tak długiej kolejki!
Range of products
Lernen beginnen
gama produktów
Second hand
Lernen beginnen
uzywany
Shelf
Lernen beginnen
półka
Shop assistant
The shop assistant was extremely helpful and kind.
Lernen beginnen
sprzedawca
Sprzedawca był niezwykle pomocny i uprzejmy.
shopping list
I lost my shopping list and forgot about buying cornflakes.
Lernen beginnen
lista zakupów
Zgubułem kartkę z listą zakupów i zapomniałem kupić płatki kukurydziane.
stall
The children had a stall at the Christmas market, where they sold decorations and greeting cards.
Lernen beginnen
stragan
Dzieci miały stoisko na jarmarku bożonarodzeniowym, gdzie sprzedawały dekoracje i kartki świąteczne.
tinned food
Lernen beginnen
konserwy
toilets
Lernen beginnen
toalety
trolley
If you're planning to buy just a few items, there is no need to take a trolley.
Lernen beginnen
wozek na zakupy
Jeśli planujesz kupić zaledwie kilka rzeczy, nie ma potrzeby brać wózka.
can I help you?
Lernen beginnen
w czym moge służyc?
Shop online
Lernen beginnen
kupować przez Internet
Stand In Line
Lernen beginnen
stac w kolejce
Changing room
Lernen beginnen
przymierzalnia
Designer clothes’
Lernen beginnen
markowe ubrania
Fashion
Lernen beginnen
moda
Fashionable
Red and green are very fashionable this season.
Lernen beginnen
modny
W tym sezonie modne są czerwień i zieleń.
Label
Lernen beginnen
metka
Outfit
I have a date tonight and I have no idea which outfit looks the best! Can you help me choose what to wear?
Lernen beginnen
strój
Mam randkę dziś wieczorem i nie mam pojęcia, który strój wygląda najlepiej! Mogłabyś pomóc mi wybrać, co założyć?
Size
What size do you take, madam?
Lernen beginnen
rozmiar
Jaki Pani ma rozmiar?
Too loose
Lernen beginnen
za luźny
Too small
Lernen beginnen
za mały
Trendy
Lernen beginnen
modny, na topie
Match
Lernen beginnen
pasowac
Suit
Lernen beginnen
pasowac
Go round the shops
Lernen beginnen
chodzic po sklepach
Go shopping
The best way to relax is to go shopping.
Lernen beginnen
isc na zakupy
Najlepszym sposób na relaks to pójść na zakupy.
Look for sth
Lernen beginnen
szukac czegos
Shop for clothes
Lernen beginnen
kupowac ubrania
Try sth on
Lernen beginnen
przymierzac cos
50 percent discount
Lernen beginnen
pięćdziesiat procent znizki
Bargain
A lot of people look for bargains in the shops.
Lernen beginnen
okazja, product w niskiej cenie
Wiele osób szuka okazji w sklepach.
Deal
Deal!
Lernen beginnen
okazja, dobry interes
Umowa stoi!
Price
What's the price of this watch?
Lernen beginnen
cena
Jaka jest cena tego zegarka?
Half priced
Lernen beginnen
za pól ceny
Sale
I love sales and promotions.
Lernen beginnen
wyprzedaz
Uwielbiam wyprzedaże i promocje.
Buy sth at a discount
Lernen beginnen
kupic cos ze znizka
Beauty salon
Lernen beginnen
salon piękności
Car wash
Lernen beginnen
myjnia samochodowa
Dry cleaner’s
Lernen beginnen
pralnia chemiczna
Hairdresser’s
Lernen beginnen
fryzjer
Laundry
Lernen beginnen
pralnia
Petrol station
Lernen beginnen
stacja benzynowa
Post Office
Where's the nearest post office?
Lernen beginnen
poczta
Gdzie jest najbliższa poczta?
Account number
Lernen beginnen
numer konta
Bank account
Lernen beginnen
konto bankowe
Exchange rate
Lernen beginnen
kurs wymiany walut
Insurance
You'll need to take out accident insurance.
Lernen beginnen
ubezpieczenie
Będziesz musiał wykupić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
Barrow Money
Lernen beginnen
pozyczac pieniadze
Change Money
Lernen beginnen
wymienic pieniadz
Get into debt
Lernen beginnen
popasc w długi
Lend Money
Lernen beginnen
pozyczac pieniadze
Pay off a loan
Lernen beginnen
spłacac pożyczkę
Take out a loan
Lernen beginnen
wziac pozyczke
Transfer money
Lernen beginnen
przelewac pieniadze
Cach machine
Lernen beginnen
bankomat
Note
How do you write music notes online?
Lernen beginnen
banknot
Jak można zapisać nuty na komputerze?
Cash
When they bring you the bill you can pay by cash or card.
Lernen beginnen
gotówka
Jeśli przyniosą ci rachunek możesz zapłacić gotówką lub kartą bankową.
Change
Here's your change, sir.
Lernen beginnen
reszta, drobne
Oto pana reszta.
Coin
This saying was coined by the famous philosopher.
Lernen beginnen
moneta
To powiedzenie zostało ukute przez słynnego filozofa.
Credit card
Can I pay by credit card?
Lernen beginnen
karta kredytowa
Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
Pay
Who pays for this?
Lernen beginnen
płacic
Kto za to zapłaci?
Akcept credit cards
Lernen beginnen
honorowac karty kredytowe
Be broke
Lernen beginnen
być spłukanym
Get money out of a cash machine
Lernen beginnen
wypłacic pieniadze z bankomatu
Pay in cash
I rarely pay in cash because I don't like having money on me.
Lernen beginnen
płacic gotówka
Rzadko płacę gotówką, bo nie lubię nosić pieniędzy.
Save money
I'm not good at saving money.
Lernen beginnen
oszczedzac pieniadze
Nie jestem dobra w oszczędzaniu.
Spend a fortune
Lernen beginnen
wydac fortune
Broken
I think my leg is broken.
Lernen beginnen
zepsuty
Myślę, że moja noga jest złamana.
Complaint
I'm writing to you to complain about...
Lernen beginnen
reklamacja
Piszę, aby złożyć skargę...
Dissatisfied
I'm dissatisfied with your work.
Lernen beginnen
niezadowolony
Jestem niezadowolony z twojej pracy.
Receipt
Have you got the receipt?
Lernen beginnen
paragon
Czy ma pan paragon?
Return
Lernen beginnen
zwrot
Scratched
Lernen beginnen
porysowany
Torn
Lernen beginnen
rozdarty
Replace
We need to replace the equipment.
Lernen beginnen
wymienic
Musimy zastąpić cały sprzęt.
Get a refund
Lernen beginnen
otrzymac zwrot pieniedzy
Make a complaint
Lernen beginnen
złozyc reklamacje

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.