Verben mit Präpositionen (PONS)

 0    158 Datenblatt    La_barbra
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zależeć od czegoś
To czy pojedziemy, zależy od pogody.
Lernen beginnen
abhängen von + D
Ob wir fahren, hängt vom Wetter ab.
Uważać na
Prosze uważaj na nowy płaszcz.
Lernen beginnen
achten auf + A
Bitte achte auf den neuen Mantel.
zaczynać z czymś, zaczynać coś
Zaczynam z ćwiczeniem.
Lernen beginnen
anfangen mit + D
Ich fange mit der Übung an.
Zależeć od...
To zależy od właściwej ceny.
Lernen beginnen
ankommen auf + A
Es kommt auf den richtigen preis an.
odpowiedzieć na
Proszę odpowiedzieć dziś na list.
Lernen beginnen
antworten auf + A
Bitte antworten Sie heute auf den Brief.
złościć się na
Złościmy się na deszcz (z powodu deszczu).
Lernen beginnen
sich ärgern über + A
Wir ärgern uns über den Regen.
kończyć z czymś, coś
On kończy pracę o 17.
Lernen beginnen
aufhören mit + D
Er hört um 17 Uhr mit der Arbeit auf.
uważać na kogoś, coś, pilnować kogoś
Opiekunka uważa na małe dzieci.
Lernen beginnen
aufpassen auf + A
Ein Babysitter passt auf kleine Kinder auf.
denerwować się czymś, na coś
Niemcy denerwują się niepunktualnością.
Lernen beginnen
sich aufregen über + A
Deutsche regen sich über Unpünktlichkeit auf.
wydawać (pieniądzę) na
Kobiety wydają dużo pieniędzy na buty.
Lernen beginnen
ausgeben für + A
Frauen geben viel Geld fürr Schuhe aus.
dziękować (komuś)
Gorąco Ci dziękuję.
Lernen beginnen
sich bedanken bei + D
Ich bedanke mich herzlich bei dir.
dziękować za coś
Martin dziękuje za prezent.
Lernen beginnen
sich bedanken für + A
Martin bedankt sich für das Geschenk.
zaczynać coś (z czymś)
Zaczynamy punktualnie kurs niemieckiego,
Lernen beginnen
beginnen mit + D
Wir beginnen pünktlich mit dem Deutschkurs.
starać się o coś
Karla stara się o pracę.
Lernen beginnen
sich bemühen um + A
Karla bemüht um eine Arbeit.
zawiadować, informować o czymś
Reporter informuje o wyborach.
Lernen beginnen
berichten über + A
Der Reporter berichtet über die Wahlen.
zajmować się czymś, kimś
Chętnie zajmuję się roślinami.
Lernen beginnen
sich beschäftigen mit + D
Ich beschäftige mich gern mit Pflanzen.
uskarżać się na kogoś
Gość skarży się na kelnera.
Lernen beginnen
sich beschweren bei + D
Der Gast beschwert sich beim Kellner.
składać się z czegoś
Obrączki składają się ze złota.
Lernen beginnen
bestehen aus + A
Eheringe bestehen aus Gold.
uczestniczyć w czymś
Wielu studentów uczestniczy w strajkach.
Lernen beginnen
sich beteiligen an + D
Viele Studenten beteiligen sich an den Streiks.
ubiegać się o pracę w firmie
On ubiega się o pracę w piekarni.
Lernen beginnen
sich bewerben bei + D
Er bewirbt sich bei einer Bäckerei.
Ubiegać się o posadę
Ona ubiega się o podasę jako sekretarka.
Lernen beginnen
sich bewerben um + A
Sie bewirbt sich um eine Stelle als Sekretärin.
odnosić się do, dotyczyć czegoś
Moje pytanie odnosi dię do Pańskiej oferty.
Lernen beginnen
sich beziehen auf + A
Meine Frage bezieht sich auf Ihr Angebot.
prosić o (coś)
Mówca prosi o uwagę.
Lernen beginnen
bitten um + A
Der Redner bittet um Aufmerksamkeit.
dziękować za
Sam dziękuje Ricie za pomoc.
Lernen beginnen
danken für + A
Sam dankt für Ritas Hilfe.
mysleć o czymś
Maria często myśli o urlopie.
Lernen beginnen
denken an + A
Maria denkt oft an den Urlaub.
dyskutować o
Misterstwo dyskutuje o nowym podatku.
Lernen beginnen
diskutieren über + A
Das Kabinett diskutiert über eine neue Steuer.
zapraszać na coś
Zapraszam Cię na moje urodziny.
Lernen beginnen
einladen zu + D
Ich lade dich zu meinem Geburtstag ein.
decydować się na coś, wybierać
Kobiety często decydują się na złoto.
Lernen beginnen
sich entscheiden für + A
Frauen entscheiden sich gern für Gold.
podjąć decyzję, decydować się
Karl podjął decyzję o studiach.
Lernen beginnen
sich entschließen zu + D
Karl entschließt sich zu einem Studium.
przepraszać kogoś
Mia przeprasza swojego męża.
Lernen beginnen
sich entschuldigen bei + D
Mia entschuldigt sich bei ihrem Mann.
przepraszać za coś
Przepraszam za zachowanie mojej córki.
Lernen beginnen
sich entschuldigen für + A
Ich entschuldige mich für das Verhalten meiner Tochter.
dowiedzieć się o czymś
Dziś dowiedzieliśmy się o projekcie budowy.
Lernen beginnen
erfahren von + D
Heute haben wir von dem Bauprojekt erfahren.
dojść do siebie po czymś (operacja, choroba, stres), odzyskiwać siły po czymś, wypocząć (URLOP)
Przede wszystkim musze dojść do siebie po tym wstrząsie.
Lernen beginnen
sich erholen von + D
Von dem Schock muss ich mich erst erholen.
przypominać sobie o czymś, pamiętać o czymś
Wspominamy chętnie nasz pierwszy rok małżeństwa.
Lernen beginnen
sich erinnern an + A
Wir erinnern uns gern an unser erstes Ehejahr.
rozpoznawać (kogoś/coś) po czymś
Pinokio rozpoznaje się po jego długim nosie.
Lernen beginnen
erkennen an + D
Man erkennt Pinocchio an seiner langen Nase.
dowiadywać się o coś
Babcia często dowiaduje się (pyta się) o moje plany.
Lernen beginnen
sich erkundigen nach + D
Oma erkundigt sich oft nach meinen Plänen.
przestraszyć się czegoś
Kobieta przestraszyła się myszy.
Lernen beginnen
erschrecken über + A
Die Frau erschrickt über eine Maus.
opowiadać o czymś/kimś (bardziej dogłębnie, poważnie?)
Pewien mieszkaniec wschodiego Berlina opowiada o swoim życiu w byłym DDR.
Lernen beginnen
erzählen über + A
Ein Ostberliner erzählt über sein Leben in der ehemaligen DDR.
opowiadać o czymś (po krótce)
Biskup opowiada o swojej podróży do Rzymu.
Lernen beginnen
erzählen von + D
Der Bischoff erzählt von der Reise nach Rom.
pytać o coś
Dziennikach pyta o konsekwencje zmiany przepisów.
Lernen beginnen
fragen nach + D
Die Journalistin fragt nach den Konsequenzen der Gesetzesänderung.
cieszyć się na coś (Przyszłość)
Dzieci cieszą się z powodu Bożego Narodzenia.
Lernen beginnen
sich freuen auf + A
Kinder freuen sich auf Weihnachten.
Cieszyć się z jakiegoś powodu
Każdy cieszy się z podwyżki.
Lernen beginnen
sich freuen über + A
Jeder freut sich über eine Gehaltserhöhung.
chodzić o coś
Zawsze chodzi o pieniądze.
Lernen beginnen
gehen um + A
Immer geht es um Geld.
należeć do
to należy do mnie
Lernen beginnen
gehören zu + D
Das gehört zu mir.
przyzwyczaić się do czegoś
Nie mogę się przyzwyczaić do Euro.
Lernen beginnen
sich gewöhnen an + A
Ich kann mich nicht an den Euro gewöhnen.
wierzyć w coś
Nastolatki wierzą w wielką miłość.
Lernen beginnen
glauben an + A
Teenager glauben an die große Liebe.
gratulować czegoś
Gratulujemy Ci Twoich 18 urodzin.
Lernen beginnen
gratulieren zu + D
Wir gratulieren dir zum 18. Geburtstag.
uważać za coś
NIe uważam tego za dobry pomysł.
Lernen beginnen
halten für + A
Ich halte das für keine gute Idee.
myśleć/sądzić o czymś
Dzieci nie myślą dużo o porządku.
Lernen beginnen
halten von + D
Kinder halten nicht viel von Ordnung.
mówić/traktować o czymś (film, książka)
Bajki mówią o dobru i złu.
Lernen beginnen
handeln von + D
Märchen handeln von Gut und Böse
pomóc z czymś
Czy mogę Ci pomóc z tym obrusem?
Lernen beginnen
helfen bei + D
Kann ich dir beim Tischdecken helfen?
uniemożliwić coś
Powolny kierowca uniemożliwia Grecie wyprzedzenie.
Lernen beginnen
hindern an + D
Ein langsamer Fahrer hindert Greta am Überholen.
mieć na coś nadzieję, liczyć na coś
Liczę na dobrą pogodę.
Lernen beginnen
hoffen auf + A
Ich hoffe auf gutes Wetter.
słyszeć się z kimś, mieć od kogoś wiadomość
Od niedzieli nie słyszałem się Piotrem.
Lernen beginnen
hören von + D
Ich habe seit Sonntag nichts von Piotr gehört.
dowiadywać się (informować) o coś
Na targach można dowiedzieć się o nowych technologiach.
Lernen beginnen
sich informieren über + A
Auf der Messe kann man sich über die neue Technologie informieren.
interesować się czymś
Ona interesuje się tylko mężczyznami.
Lernen beginnen
sich interessieren auf + A
Sie interessiert sich nur über Männer.
skarżyć się na coś
Kobiety skarżą się często na bóle głowy.
Lernen beginnen
klagen über + A
Frauen klagen häufig über Kopfschmerzen.
walczyć o coś
Związek zawodowy walczy o wyższe pensje.
Lernen beginnen
kämpfen für + A
Die Gewerkschaft kämpft für höhere Löhne.
dojść do
Na zebraniu doszło do kłótni.
Lernen beginnen
kommen zu + D
In der Besprechung kam es zu einem Streit.
koncentrować się na
Karl koncentruje się na swoich zadaniach domowych.
Lernen beginnen
sich konzentrieren auf + A
Karl konzentriert sich auf seine Hausaufgaben
opiekować się, troszczyś się o coś/kogoś
W domu opieki troszczą się o starszych ludzi, którzy są chorzy.
Lernen beginnen
kümmern um + A
Im Pflegeheim kümmert man sich um alte Leute, die krank sind.
śmiać się z czegoś/kogoś
Z dobrego żartu trzeba się głośno śmiać.
Lernen beginnen
lachen über + A
Über einen guten Witz muss man laut lachen.
cierpieć na coś
Jeden na pięciu menedżerów cierpi na wypalenie zawodowe.
Lernen beginnen
leiden an + D
Jeder fünfte Manager leidet an Burn-out.
cierpieć z powodu czegoś
Kawosze cierpią z powodu problemów ze snem.
Lernen beginnen
leiden unter + A
Kaffeetrinker leiden unter Schlafproblemen.
rozmyślać, zastanawiać się nad czymś
O tym nie wolno nawet myśleć.
Lernen beginnen
nachdenken über
Darüber darf man gar nicht nachdenken.
protestować przeciwko
Wielu ludzi protestuje przeciwko energii atomowej.
Lernen beginnen
protestieren gegen + A
Viele Menschen protestieren gegen Atomkraft.
liczyć się z czymś
Musisz liczyś się z konsekwencjami.
Lernen beginnen
rechnen mit + D
Du musst mit den Konsequenzen rechnen.
rozmawiać o czymś
Twoja mama chętnie rozmawia o chorobach.
Lernen beginnen
reden über + A
Deine Mutter redet gern über Krankheiten.
mówić o czymś
Dziadek mówi o starych, dobrych czasach.
Lernen beginnen
reden über + A
Großvater redet von den guten alten Zeiten
pachnieć czymś
Pachnie tu ciastem.
Lernen beginnen
riechen nach + D
Hier riecht es nach Kuchen.
powiedzieć/mówić coś
NIe mów o nim źle.
Lernen beginnen
sagen über
Sag nichts Schlechtes über ihn.
mówić o czymś w jakimś odniesieniu
Co powiesz o mojej nowej fryzurze?
Lernen beginnen
sagen zu + D
Was sagst du zu meinem neuen Haarschnitt?
wysyłaś na (jakiś adres)
Wysłałam Ci pocztówkę na twój dawny adres.
Lernen beginnen
schicken an + A
Ich habe dir eine Postkarte an deine alte Adresse geschickt.
wysyłać do
Lekarz ogólny wysyła pacjentów do specjalisty.
Lernen beginnen
schicken zu + D
Der Allgemeinmediziner schickt den Patienten zu einem Spezialisten.
pomstować, kląć, wyzywać na coś
Wszyscy pomstują na deszcz.
Lernen beginnen
schimpfen über + A
Alle schimpfen über den Regen.
smakować czymś, mieć smak czegoś
Ta potrawa smakuje intensywnie tymiankiem.
Lernen beginnen
schmecken nach + D
Das Gericht intensiv nach Thymian schmeckt.
pisać do kogoś
Proszę napisz jeszcze dziś do swojej mamy.
Lernen beginnen
schreiben an + A
Bitte schreibe noch heute an deine Mutter.
chronić przed
Komputer Ministra musi być chroniony przed hakerami.
Lernen beginnen
schützen vor + D
Den Computer des Ministers muss man vor Hackern schützen.
być za czymś, popierać coś
Jestem za zniesieniem pracy dzieci.
Lernen beginnen
sein für + A
Ich bin für die Abschaffung der Kinderarbeit.
być przeciwko
Wielu jest przeciwko podniesieniu podatków.
Lernen beginnen
sein gegen + A
Viele sind gegen Steuererhöhungen.
dbać o, zapewnić coś
Proszę zadbać o usunięcie tych błędów.
Lernen beginnen
sorgen für
Sorgen Sie bitte für die Eliminierung dieser Fehler.
rozmawiać z
Porozmawiam jeszcze raz z Twoim ojcem.
Lernen beginnen
sprechen mit + D
Ich spreche noch einmal mit deinem Vater.
rozmawiać o
Pozwól nam porozmawiać o twojej przyszłości.
Lernen beginnen
sprechen über + A
Lass uns über deine Zukunft sprechen.
umierać na coś
Dwóch Niemców umarło na grypę.
Lernen beginnen
sterben an + D
Zwei Deutsche sind an der Grippe gestorben.
kłócić się z kimś
Nie chce się z Tobą kłócić.
Lernen beginnen
streiten mit + D
Ich möchte nicht mit dir streiten.
kłócić się o coś / dyskutować (rozmaite zdania)
USA i Niemcy kłócą się o nową stategię.
Lernen beginnen
streiten über + A
Die USA und Deutschland streiten über eine neue Strategie.
brać udział w
Północna Korea bierze udział w piłkarskich MŚ.
Lernen beginnen
teilnehmen an + D
Nordkorea nimmt an der Fußball-WM teil.
rozmawiać przez telefon z kimś, dzwonić do
Czy zadzwoniłeś już do lekarza?
Lernen beginnen
telefonieren mit + D
Hast du schon mit dem Arzt telefoniert?
spotykać się z kimś
Pani kanclerz spotyka się codziennie ze swoim rzecznikiem prasowym.
Lernen beginnen
sich treffen mit + D
Die Kanzlerin trifft sich täglich mit ihrem Pressesprecher.
spotykać się na coś
Oni spotkają się tylko na krótką rozmowę.
Lernen beginnen
sich treffen zu + D
Sie treffen sich nur zu einem kurzen Gespräch.
namówić na coś, przekonać do czegoś
Namówię Cię na kieliszek wina?
Lernen beginnen
überreden zu + D
Kann ich dich zu einem Glas Wein überreden?
rozmawiać sobie z kimś o czymś (towarzysko)
Piosenkach rozmawia z basistą o koncercie.
Lernen beginnen
sich mit jemandem über etwas unterhalten
Der Sänger unterhält sich mit dem Bassisten über das Konzert.
umówić się z kimś (termin, czas) raczej towarzysko
Dziś umówię się (na spotkanie) z jedną koleżanką.
Lernen beginnen
sich verabreden mit + D
Heute verabrede ich mich mit einer Freundin.
Pożegnać się z kimś
Chcemy się tylko z Wami pożegnać.
Lernen beginnen
sich verabschieden von + D
Nun wollen wir uns von euch verabschieden.
porównać z czymś
Porównajcie Monachium z Berlinem.
Lernen beginnen
Vergleichen mit + D
Vergleichen Sie München mit Berlin.
polegać na
Można na mnie polegać.
Lernen beginnen
sich verlassen auf + A
Auf mich kann man sich verlassen.
zakochać się w
Britta zakochała się w starym domku na wsi.
Lernen beginnen
sich verlieben in + A
Britta hat sich in das alte Bauernhaus verliebt.
rozumieć się z kimś
Daniel dobrze rozumie się ze swoim szefem.
Lernen beginnen
sich verstehen mit + D
Daniel versteht sich gut mit seinem Chef.
znać się na/rozumieć coś z
Rozumiesz coś/ znasz się trochę na elektryce?
Lernen beginnen
Verstehen von + D
Verstehst du etwas von Elektrik?
przygotować się do
Karl przygotowuje się do prezentacji.
Lernen beginnen
sich vorbereiten auf + A
Karl bereitet sich auf eine Präsentation vor.
ostrzegać przed
Muszę cię ostrzec przed moją mamą.
Lernen beginnen
warnen vor + D
Ich muss dich vor meiner Mutter warnen.
czekać na
Długo na to czekałam.
Lernen beginnen
warten auf + A
Ich habe lange Zeit darauf gewartet.
zwracać się do (w jakiejś sprawie)
Proszę zwrócić się do księgowości.
Lernen beginnen
sich wenden an + A
Bitte wenden Sie sich an die Buchhaltung.
stać się czymś, zamienić się w coś
Poniżej zera stopni z wody powstaje lód.
Lernen beginnen
werden zu + D
Unter null Grad wird Eis zu Wasser.
wiedzieć o czymś
Nie wiem nic o nowych komputerach dla naszego zespołu.
Lernen beginnen
Wissen von + D
Ich weiß nichts von neuen Computern für unser Team.
dziwić się czemuś
Wielu Niemców dziwi się nagłej tak wysokiej podwyżce cen prądu.
Lernen beginnen
sich wundern über + A
Viele Deutsche wundern sich über die plötzlich so hohen Stromkosten.
przyglądać się czemuś (jak ktoś coś robi)
Czy mogę się przyglądać Tobie podczas naprawy?
Lernen beginnen
zuschauen bei + D
Kann ich dir bei der Reparatur zuschauen?
wątpić w
John wątpi, że jego syn powiedział prawdę.
Lernen beginnen
Zweifeln an + D
John zweifelt daran, dass sein Sohn die Wahrheit gesagt hat.
dopasować się do czegoś, dostosować się do czegoś
Nie trzeba się dopasowywać do każdego trendu.
Lernen beginnen
sich anpassen an + A
Man muss sich nicht an jeden Trend anpassen.
ubolewać, użalać się nad czymś, narzekać na coś
Gość stale narzekał na jedzenie.
Lernen beginnen
sich beklagen über + A
Der Gast hat sich ständig über das Essen beklagt.
zająć się czymś (jakimś tematem), zagłębić się w temat, wychodzić czemuś na przeciw
Lernen beginnen
eingehen auf + A
Dirk geht einfach nie auf die Meinung anderer ein.
Zdychać na coś (zwierzę), marnieć/obumierać (o roślinie)
Lernen beginnen
eingehen an + D
wstawiać się za kimś, czymś
Lernen beginnen
sich einsetzen für + A
angażować się przeciwko, przeciwstawiać się
Moja cała rodzina przeciwstawia się przeciwko energii atamowej.
Lernen beginnen
sich einsetzen gegen + A
Meine ganze Familie setzt sich gegen Atomenergie ein.
trzymać się czegoś
Trzymaj się proszę naszej umowy!
Lernen beginnen
sich halten an + A
Halte dich doch bitte an unsere Abmachung!
chodzić o, rozchodzić się o
Tu rozchodzi się o rzadkie rośliny.
Lernen beginnen
sich handeln um + A
Hier handelt es sich um eine seltene Pflanze.
wskazywac
Chciałabym jeszcze raz pokazać Pani nasze ofertz specjalne.
Lernen beginnen
hinweisen auf + A
Ich möchte Sie noch auf unsere Sonderangebote hinweisen.
inwestować w
Przedsiębiorstwo zainwestowało wiele pieniedzy w ten projekt.
Lernen beginnen
investieren in + A
Das Unternehmen hat viel Geld in dieses Projekt investiert.
walczyć przeciwko
Oni walczą przeciwko zanieczyszczaniu środowiska.
Lernen beginnen
kämpfen gegen + A
Sie kämpfen gegen Umweltverschmutzung.
reagować na
Jak właściwie zareagował twój szef na twoją propozycję?
Lernen beginnen
reagieren auf + A
Wie hat dein Chef eigentlich auf deinen Vorschlag reagiert?
niepokoić się, martwić się o coś
Katja często za bardzo niepokoi się o swoją przyszłość zawodową.
Lernen beginnen
sich sorgen um + A
Katja sorgt sich oft zu sehr um ihre berufliche Zukunft.
specjalizować się w
Podczas studiów specjalizował się w chirurgii.
Lernen beginnen
sich spezialisieren auf + A
Er hat sich währen des Studiums auf Chirurgie spezialisiert.
rezygnować, wyrzeć się czegoś
Nie potrafię po prostu zrezygnować z kawy o poranku.
Lernen beginnen
verzichten auf + A
Ich kann am Morgen einfach nicht auf Kaffee verizchten.
kłócić się o coś (posiadanie)
W związkach często ludzie kłócą się o pieniądze.
Lernen beginnen
sich streiten um + A
In Beziehungen wird oft um Geld gestritten.
rozmawiać o czymś (zajmować się rozmową)
Cały wieczór rozmawialiśmy o polityce.
Lernen beginnen
sich unterhalten über + A
Wir haben uns den ganzen Abend über Politik unterhalten.
zwrócić się do kogoś
Lernen beginnen
sich wenden an + A
Wenden Sie sich bitte an Herrn Kohl.
reklamować coś
Firma reklamuje swoje produkty.
Lernen beginnen
werben für + A
Die Firma wirbt für ihre Produkte.
założyć się o coś
Założyliśmy się o kolację.
Lernen beginnen
wetten um + A
Wir haben um ein Abendessen gewettet.
powstrzymać od
Nie mogłem go powstrzymać od jego zamiarów.
Lernen beginnen
abhalten von + D
Ich konnte ihn nicht von seinem Vorhaben abhalten.
wyrejestrować się, wypisać się
Czy naprawdę wypisałeś się z siłowni?
Lernen beginnen
abmelden von + D
Hast du dich wirklich vom Sportstudio abgemeldet?
odradzić coś
Tą restaraurację mogę wam tylko odradzić.
Lernen beginnen
abraten von + D
Ich kann euch von diesem Restaurant nur abraten.
zmieniać w danej sytuacji, w czymś
On mówi, że w tej sytucji nie może nic zmienić.
Lernen beginnen
ändern an + D
Er sagt, dass er an der Situation nichts ändern kann.
dzwonić do
Czy dzwoniłeś do naszego najemcy?
Lernen beginnen
anrufen bei + D
Hast du bei unserem Vermieter angerufen?
pracować nad czymś
Oni pracują nad jednym dużym projektem.
Lernen beginnen
arbeiten an + D
Sie arbeiten an einem großen Projekt.
pracować w jakiejś firmie
On pracuje dla BMW.
Lernen beginnen
arbeiten bei + D
Er arbeitet bei BMW.
pracować w
Ona pracuje w dużej firmie.
Lernen beginnen
Arbeiten in + D
Sie arbeiten in einer großen Firma.
wychodzić z założenia
Wychodzę z założenia, że jutro się znów widzimy.
Lernen beginnen
ausgehen von + D
Ich gehe davon aus, dass wiru uns morgen wiedersehen.
znać się na czymś
Ona zna się dobrze na nowoczesnej technice.
Lernen beginnen
sich auskennen mit + D
Er kennt sicht gut mit moderner Technik aus.
wymieniać się z
Na forum Tom może się wymieniać z innymi zainteresowanymi.
Lernen beginnen
austauschen mit + D
Im Forum kann sich Tom mit anderen Betroffenen austauschen.
zajmować się czymś (jakimś tematem), mówić o czymś
Ten film zajmował się (tematem) tradycyjną muzyką.
Lernen beginnen
sich befassen mit + D
Der Film beffast sich mit traditioneller Musik.
znajdować się gdzieś
Znajdujemy się tu, w centrum Hamburga.
Lernen beginnen
sich befinden in + D
Wir befinden uns hier im Zentrum von Hamburg.
dodać coś do, wnieść coś, przyczyniać się do czegoś
Czy chcesz też coś dodać do tej dyskusji?
Lernen beginnen
Beitragen zu + D
Möchtest du etwas auch zu dieser Diskussion beaintragen?
skarżyć się na kogoś
Nasza sąsiadka znów uskarżała się na najemcę.
Lernen beginnen
sich beklagen bei + D
Unsere Nachbarin hat sich wieder beim Vermieter beklagt.
zdawać relację z czegoś
Matthias zawsze zdaje szczegółą relację ze swoich podróży.
Lernen beginnen
berichten von + D
Matthias berichtet immer sehr ausführlich von seinen Reisen.
zamówić od/u (osoby)
Czy zamówiełeś dostawę u pana Krömera?
Lernen beginnen
bestellen bei + D
Hast du die Lieferung bei Herrn Krömer besstelt?
doprowadzać do
On zawsze doprowadza mnie do śmiechu,
Lernen beginnen
bringen zu + D
Er bringt mich immer zum Lachen.
dyskutować z
Długo dyskutowaliśmy z naszym najemcą.
Lernen beginnen
diskutieren mit + D
Wir haben lange mit unserem Vermieter diskutiert.
oddalać się od
Nurek oddalił się dalego od brzegu.
Lernen beginnen
(sich) entfernen von + D
Der taucher hat sich weit von der Küste entfernt.
otrrzymać (coś) od
Otrzymali Państwo informację od Pani Krause?
Lernen beginnen
erhalten von + D
Haben Sie die Nachricht von Frau Krause erhalten?
oczekiwać od
Czego oczekujesz od tego kursu?
Lernen beginnen
erwarten von + D
Was erwartest du von diesem Kurs?
wychowywać kogoś do/w
Oni wcześnie wychowali swoje dzieci do samodzielności.
Lernen beginnen
erziehen zu + D
Sie haben ihre Kinder früh zur Selbständigkeit erzogen.
ekperymentować z
Czy eksperymentowałeś z wodą?
Lernen beginnen
experimentieren mit + D
Hast du mit Wasser experimentiert?
prowadzić do
Zmiana klimatu doprowadza do coraz częstszej złej pogody.
Lernen beginnen
fahren zu + D
Der Klimawandeln führt zu immer mehr Umwettern.
sięgać po coś [ręką]
On sięgnął do poręczy schodów.
Lernen beginnen
greifen nach + D
Er greift nach dem Treppengeländer.
handlować czymś
Ta firma hadnluje biżuterią.
Lernen beginnen
Handeln mit + D
Die Firma handelt mit Schmuck.
radzić sobie z kimś/ czymś
Ona bardzo dobrze radzis obie z kolegami z pracy.
Lernen beginnen
klarkommen mit + D
Sie kommt sehr gut mit ihren Kollegen klar.
brzmieć jak
To brzmi jak bardzo dobry film.
Lernen beginnen
klingen nach + D
Das klingt nach einem tollen Film.
zależeć od
Lernen beginnen
liegen an + D

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.