Verben - Verbs

 0    25 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
schneiden
Schneit den Zelleri!
Lernen beginnen
cut
Cut the celery.
schielen
Schiel de Péiterséileg!
Lernen beginnen
peel
Peel the parsley.
briechen
Hie brécht véier Eeër an eng Schossel.
Lernen beginnen
break
He breaks four eggs into a bowl.
schmëlzen
Schmëlz de Schockela.
Lernen beginnen
melt
Melt the chocolate.
schmieren
Schmier e bësse Botter op däi Brout.
Lernen beginnen
spread
Spread some butter on your sandwich.
rullen
Ech rullen den Deeg.
Lernen beginnen
roll
I'm rolling the cake.
leeën
Lee d'Schlagsahn op den Biscuit.
Lernen beginnen
layer
Layer the whipped cream on the sponge.
frittéieren
Frittéier de Poulet an enger grousser Pan.
Lernen beginnen
fry
Fry the chicken in a large frying pan.
mëschen
Mësch all d'Ingredientsen gutt.
Lernen beginnen
mix
Mix all the ingredients well.
weien
Wei wéi vill Miel mir hunn.
Lernen beginnen
weigh
Weigh how much flour we have.
réieren
Denk drun d'Zopp oft ze réieren.
Lernen beginnen
stir
Remember to stir the soup repetitively.
baken
Wéi laang sollt de Kéiskuch baken?
Lernen beginnen
bake
How long should the cheesecake be baking?
schloen
Schlot d'Crème bis et fäerdeg ass.
Lernen beginnen
whip
Whip the cream until ready.
broden
Brot béid Säite fënnef Minutten laang.
Lernen beginnen
saute
sauté in French
Saute both sites for five minutes.
haen
Ha de Knuewelek.
Lernen beginnen
chop
Chop the garlic.
schmaachen
Loosst eis schmaachen.
Lernen beginnen
taste
Let's taste.
kachen
Kach dräi Eeër dräi Minutte laang.
Lernen beginnen
boil
Boil three eggs for three minutes.
rappen
Rapp de Kéis dënn.
Lernen beginnen
grate
Grate the cheese finely.
dëmpen
D'Geméis soll gedëmpt gi bis et al dente ass.
Lernen beginnen
steam
The vegetables should be steamed until they are al dente.
schëdden
Kéins du mir e Glas Waasser schëdden?
Lernen beginnen
pour
Would you pour me a glass of water?
pëtzen
Gëff eng Pouz Salz bäi.
Lernen beginnen
pinch
Add a pinch of salt.
bäiginn
Gëff zwee Iessläffel Zocker bäi.
Lernen beginnen
add
Add two tablespoons of sugar.
broden
Si huet de Poulet am Uewe gebroden.
Lernen beginnen
roast
She roasted the chicken in the oven.
grillen
Hien huet gegrillte Bifdeck gären.
Lernen beginnen
barbecue
He likes barbecued steak.
schnëppelen
Schnëppel d'Zoossiss.
Lernen beginnen
slice
Slice the salami.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.