verbes

 0    301 Datenblatt    guest1786168
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
abasourdir
Lernen beginnen
ohlušit, ohromit
číhat
Lernen beginnen
guetter
hladit
Lernen beginnen
caresser
houba
Lernen beginnen
éponge
mluvit
Lernen beginnen
parler
opravit
Lernen beginnen
réparer
zdědit
Lernen beginnen
hériter
důvěřovat
Lernen beginnen
avoir confiance
dostačit
Lernen beginnen
suffire
trpět
Lernen beginnen
souffrir
bydlet
Lernen beginnen
demeurer
ctít
Lernen beginnen
estimer
cenit
Lernen beginnen
évaluer
čekat
Lernen beginnen
attender
čichat, cítit
Lernen beginnen
sentir
cucat
Lernen beginnen
téter
cvičit
Lernen beginnen
pratiquer, exercer, dresser
čelit
Lernen beginnen
braver
červenat se
Lernen beginnen
rougir
dávat přednost
Lernen beginnen
préférer
dávat
Lernen beginnen
donner
dohonit
Lernen beginnen
rejoindre
dokončit
Lernen beginnen
achever
doložit
Lernen beginnen
ajouter
děkovat
Lernen beginnen
remercier
dělit
Lernen beginnen
diviser, partager
dodávat
Lernen beginnen
fournir
doporučit
Lernen beginnen
recommander
doručit
Lernen beginnen
livrer, remettre
dopravit zpět
Lernen beginnen
ramener
doprovázet
Lernen beginnen
accompagner
donést
Lernen beginnen
apporter
dokázat
Lernen beginnen
démonstrer
domnívat se
Lernen beginnen
supposer
dopravovat
Lernen beginnen
éxpedier
doptat se
Lernen beginnen
se enquérir
dostačit
Lernen beginnen
suffire
dotazovat se
Lernen beginnen
se informer
dovést kam
Lernen beginnen
conduire
dovršit
Lernen beginnen
combler
dohlížet
Lernen beginnen
surveiller
dozrát
Lernen beginnen
mûrir
drápat
Lernen beginnen
griffer
drhnout
Lernen beginnen
frotter
držet
Lernen beginnen
tenir
durdit se
Lernen beginnen
se fâcher
dýchat
Lernen beginnen
respirer
fotografovat
Lernen beginnen
photographier
halit
Lernen beginnen
envelopper
hanit
Lernen beginnen
blâmer
připojit
Lernen beginnen
connecter
hasnout
Lernen beginnen
se éteindre
hemžit se
Lernen beginnen
fourmiller
hlásit
Lernen beginnen
annoncer
hledět
Lernen beginnen
regarder
hloubit
Lernen beginnen
creuser
hnát
Lernen beginnen
chasser
dojíždět
Lernen beginnen
faire la navette
hnít
Lernen beginnen
pourrir
hnout se
Lernen beginnen
se mouvoir
hojit se
Lernen beginnen
guérir
honosit se
Lernen beginnen
se vanter
houkat
Lernen beginnen
klaxonner
hovořit, mluvit
Lernen beginnen
parler, causer
hrabat
Lernen beginnen
fouiller
hřát
Lernen beginnen
chauffer
hřímat
Lernen beginnen
tonner
hromadit
Lernen beginnen
amonceler
hromadit
Lernen beginnen
amonceler
dělat
Lernen beginnen
faire
odejít
Lernen beginnen
partir
hrozit
Lernen beginnen
menacer
hubit
Lernen beginnen
détruire
hvízdat
Lernen beginnen
siffler
hýčkat
Lernen beginnen
choyer
hýřit, oplývat čím
Lernen beginnen
regorger
hyzdit
Lernen beginnen
défigurer
chcípat
Lernen beginnen
crever
chlubit se
Lernen beginnen
se vanter
choulit se
Lernen beginnen
se blottir
chřadnout
Lernen beginnen
dépérir
chrchlat
Lernen beginnen
tousser
chroupat
Lernen beginnen
croquer
chudnout
Lernen beginnen
se appauvrir
chutnat
Lernen beginnen
goûter
Chvátat
Lernen beginnen
se hâter
chybět
Lernen beginnen
manquer
chýlit se
Lernen beginnen
toucher à sa fin
chytat
Lernen beginnen
prendre, saisir
imponovat
Lernen beginnen
imposer
ječet
Lernen beginnen
mugir
jevit se
Lernen beginnen
se montrer, se manifester
jít
Lernen beginnen
aller
jmenovat
Lernen beginnen
nommer, désigner
kalit
Lernen beginnen
troubler, tremper
kapat
Lernen beginnen
tomber par gouttes
kárat
Lernen beginnen
réprimander
kát se
Lernen beginnen
repentir
klábosit
Lernen beginnen
jaser
klapat
Lernen beginnen
claqueter
klečet
Lernen beginnen
être à genoux
klepat
Lernen beginnen
frapper
klevetit
Lernen beginnen
calomnier
klidit se
Lernen beginnen
s'ôter, décamper
klít
Lernen beginnen
sacrer, jurer
klonit se k
Lernen beginnen
incliner
klopýtat
Lernen beginnen
broncher
klusat
Lernen beginnen
trotter
kňučet
Lernen beginnen
piauler
kokrhat
Lernen beginnen
chanter
kolébat
Lernen beginnen
bercer
kolkovat
Lernen beginnen
timber
konat
Lernen beginnen
faire
končit
Lernen beginnen
finir, terminer
kopat
Lernen beginnen
creuser, piocher
kořit se
Lernen beginnen
adorer
koupat
Lernen beginnen
baigner
krájet
Lernen beginnen
couper
krást
Lernen beginnen
voler
křičet
Lernen beginnen
crier
kritizovat
Lernen beginnen
critiquer
křivit
Lernen beginnen
courber
křižovat se
Lernen beginnen
crucifier
kroutit
Lernen beginnen
tordre, tortille
křtít
Lernen beginnen
baptiser
krvácet
Lernen beginnen
saigner
kuchat
Lernen beginnen
vider
kulhat
Lernen beginnen
boiter, clocher
kuňkat (mluvit)
Lernen beginnen
marmotter, marmonner
kutálet
Lernen beginnen
rouler
kvést
Lernen beginnen
être en fleur
kymácet
Lernen beginnen
balancer, balotter
kynout(mohutnět)
Lernen beginnen
engraisser
vrávorat
Lernen beginnen
chanceler
kývat (čím)
Lernen beginnen
balancer
kypět
Lernen beginnen
bouilloner
lákat
Lernen beginnen
attirer, allécher
lapat
Lernen beginnen
prendre, attraper
láteřit... na koho
Lernen beginnen
pestrer, déblatérer (contre)
ležet, být umístěn
Lernen beginnen
être couché, se trouver
lechtat
Lernen beginnen
chatouiller
lepšit se
Lernen beginnen
devenir meilleur, s'améliorer
leštit
Lernen beginnen
polir, cerir
lézt (po zemi)
Lernen beginnen
grimper, monter
ležet
Lernen beginnen
être couché
líbat
Lernen beginnen
embrasser
líčit se
Lernen beginnen
se maquiller
líhnout se
Lernen beginnen
éclore
linkovat
Lernen beginnen
ligner, régler
litovat
Lernen beginnen
regretter
lomcovat
Lernen beginnen
secouer
lopotit se
Lernen beginnen
peiner
louskat
Lernen beginnen
casser
loupit
Lernen beginnen
brigander, piller
luštit
Lernen beginnen
résoudre, déchiffrer
máčet
Lernen beginnen
mouiller
magnetovat
Lernen beginnen
magnétiser
malovat
Lernen beginnen
peindre
marnit
Lernen beginnen
gaspiller, dissiper
mastit
Lernen beginnen
mettre de la graisse
mazlit se
Lernen beginnen
caresser
měnit
Lernen beginnen
changer
metat
Lernen beginnen
jeter, lancer
míjet
Lernen beginnen
passer, croiser
minout se
Lernen beginnen
se manquer
míšení
Lernen beginnen
mélange
mít jako muset
Lernen beginnen
devoir
mlaskat
Lernen beginnen
claquer
mlít
Lernen beginnen
moudre
mnout si
Lernen beginnen
se frotter
moci
Lernen beginnen
pouvoir
modlit se
Lernen beginnen
prier
mračit se
Lernen beginnen
froncer les sourcils
mrhat
Lernen beginnen
prodiguer
mrskat
Lernen beginnen
cingler
mručet
Lernen beginnen
grogner
mrzí mě, že
Lernen beginnen
Je regrette que
mučit
Lernen beginnen
torturer
mumlat
Lernen beginnen
marmotter marmonner
mýlit se
Lernen beginnen
se tromper
mýt
Lernen beginnen
laver
dosáhnout, dostihnout
Lernen beginnen
atteindre
dotknout se
Lernen beginnen
toucher
dostat
Lernen beginnen
obtenir, recevoir
cestovat
Lernen beginnen
voyager
doufat
Lernen beginnen
espérer
dovážet
Lernen beginnen
importer
ctít
Lernen beginnen
honorer
cválat
Lernen beginnen
galoper
čekat
Lernen beginnen
attendre
čerpat... pumpou, cerpadlem
Lernen beginnen
puiser
čerpat (získávat)
Lernen beginnen
tirer, puiser, utiliser
česat vlasy
Lernen beginnen
peigner
čmuchat
Lernen beginnen
flairer, renifler
čistit
Lernen beginnen
nettoyer
dovolit
Lernen beginnen
permettre
držet
Lernen beginnen
tenir
hádat, usuzovat
Lernen beginnen
deviner
hádat se
Lernen beginnen
se disputer
dělat
Lernen beginnen
faire, travailler
dít se
Lernen beginnen
arriver, se passer
divit se
Lernen beginnen
se étonner
dívat se
Lernen beginnen
regarder
dlužit
Lernen beginnen
devoir
dojednat
Lernen beginnen
conclure
dojít
Lernen beginnen
aller, arriver
dolovat
Lernen beginnen
exploiter
doplnit
Lernen beginnen
compléter
doprovázet
Lernen beginnen
accompagner
dorozumět se
Lernen beginnen
faire comprendre
dovědět se
Lernen beginnen
apprendre
dostavit se
Lernen beginnen
rendre, se présenter
dosvědčit
Lernen beginnen
attester
dovézt zboží
Lernen beginnen
mener
dovtípit se
Lernen beginnen
deviner
doznat se, přiznat se
Lernen beginnen
avouer
drancovat
Lernen beginnen
piller
dráždit
Lernen beginnen
exciter
dřímat
Lernen beginnen
sommeiller
dupat
Lernen beginnen
trépigner
dušovat se
Lernen beginnen
jurer
dvořit se
Lernen beginnen
faire la cour
dychtit, toužit
Lernen beginnen
désirer
foukat
Lernen beginnen
souffler
hanbit se
Lernen beginnen
avoir honce
hasit
Lernen beginnen
éteindre
házet
Lernen beginnen
jeter
hladovět
Lernen beginnen
avoir faim
hlaholit
Lernen beginnen
sonner
hledat
Lernen beginnen
rechercher
hlídat
Lernen beginnen
garder
hltat
Lernen beginnen
avaler
hněvat
Lernen beginnen
fâcher
hnojit
Lernen beginnen
fumer
hodit
Lernen beginnen
jeter
honit
Lernen beginnen
chasser
hořet
Lernen beginnen
brûler
houpat
Lernen beginnen
balancer
hrát si
Lernen beginnen
jouer, simuler
hraničit
Lernen beginnen
confiner
hrbit se
Lernen beginnen
se courber
hřešit
Lernen beginnen
pécher
hroutit se
Lernen beginnen
se écrouler
hroutit se
Lernen beginnen
se écrouler
hubovat
Lernen beginnen
gronder
hulákat
Lernen beginnen
criailler
hýbat (čím)
Lernen beginnen
bouger
hýbat
Lernen beginnen
mouvoir
hynout
Lernen beginnen
périr
hýřit, být marnotratný
Lernen beginnen
gaspiller
chápat
Lernen beginnen
comprendre, saisir
chladit
Lernen beginnen
refroidir
chopit se
Lernen beginnen
se metre
chovat zvířata
Lernen beginnen
élever
chrčet
Lernen beginnen
râler
chrochtat
Lernen beginnen
grogner
chrápat
Lernen beginnen
ronfler
chumelí se
Lernen beginnen
neiger dru, il neige
chválit
Lernen beginnen
louer
chvět se
Lernen beginnen
vibrer
chybovat
Lernen beginnen
faire une erreur
chystat
Lernen beginnen
préparer
chytračit
Lernen beginnen
finasser
jásat
Lernen beginnen
jubiler, exulter
jednat
Lernen beginnen
agir, procéder
jíst
Lernen beginnen
manger
jitřit
Lernen beginnen
irriter, agiter
kácet
Lernen beginnen
abattre
kálet (na něco)
Lernen beginnen
souiller, déféquer
kápnout
Lernen beginnen
faire tomber
kašlat
Lernen beginnen
tousser
kázat
Lernen beginnen
prêcher
klanět se
Lernen beginnen
se incliner
klást
Lernen beginnen
mettre, placer
klenout
Lernen beginnen
voûter
klesat
Lernen beginnen
descendre
klíčit
Lernen beginnen
germer
klímat
Lernen beginnen
sommeiller
kloktat
Lernen beginnen
se gargariser
klopit (peníze)
Lernen beginnen
cracher, raquer
klouzat
Lernen beginnen
glisser
kňourat
Lernen beginnen
pleurnicher
kochat se
Lernen beginnen
délecter
koktat
Lernen beginnen
bégayer
kolísat
Lernen beginnen
osciller, chanceler
komíhat se
Lernen beginnen
se balancer
koncipovat
Lernen beginnen
rédiger
kontrolovat
Lernen beginnen
contrôler, superviser
kopnout
Lernen beginnen
donner un coup
kosit
Lernen beginnen
faucher, couper
kouřit
Lernen beginnen
fumer
kralovat
Lernen beginnen
régner
krátit
Lernen beginnen
abréger
křísit
Lernen beginnen
ressusciter
křivdit
Lernen beginnen
faire tort
křížit
Lernen beginnen
croiser
krotit, mírnit
Lernen beginnen
maîtriser, dompter
kroužit
Lernen beginnen
tourner, rouler
kručet
Lernen beginnen
grouiller
krýt
Lernen beginnen
couvrir
krýt
Lernen beginnen
couvrir

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.