Verbs Followed by ing

 0    13 Datenblatt    verton
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Try to avoid walking as much as possible.
Lernen beginnen
Staraj się unikać chodzenia jak najwięcej.
avoid
I managed to avoid an argument.
Lernen beginnen
uniknąć
Udało mi się uniknąć kłótni.
be worth
It's not worth waiting for a bus at this time of day.
Lernen beginnen
warto
Nie warto czekać na autobus o tej porze dnia.
dislike
I dislike having to get up early.
Lernen beginnen
antypatia
Nie podoba mi się, że muszę wstać wcześnie.
enjoy
Do you enjoy meeting people from other countries?
Lernen beginnen
cieszyć się
Czy lubisz poznawać ludzi z innych krajów?
fancy
I don't fancy going out this evening.
Lernen beginnen
fantazyjny
Nie mam ochoty wychodzić tego wieczoru.
help
George can't help laughing when he sees you!
Lernen beginnen
pomoc
George nie może powstrzymać się od śmiechu, kiedy cię zobaczy!
keep
I wish you wouldn't keep interrupting.
Lernen beginnen
zachować
Chciałbym, żebyś nie przerywała.
mind
I don't mind helping you do the washing-up.
Lernen beginnen
umysł
Nie mam nic przeciwko pomaganiu ci w myciu naczyń.
miss
Jane misses going for long country walks.
Lernen beginnen
panienka / panna
Jane tęskni za długimi wędrówkami po kraju.
practise
You should practise introducing yourself.
Lernen beginnen
praktyka
Powinieneś ćwiczyć wprowadzanie siebie.
risk
We can't risk starting a fire in the forest.
Lernen beginnen
ryzyko
Nie możemy ryzykować rozpaleniem ognia w lesie.
can't stand
I can't stand going to office parties.
Lernen beginnen
nie znosić
Nie mogę znieść imprez firmowych.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.