VEURS woordjes examenbundel + signaalwoorden FR-NL

 0    172 Datenblatt    l151428
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
à cause de
Lernen beginnen
vanwege
à condition que
Lernen beginnen
op voorwaarde dat (anders niet)
à juste titre
Lernen beginnen
terecht, met reden
à la fois
Lernen beginnen
tegelijkertijd (toch ook)
à l'aide de
Lernen beginnen
met behulp van
à l'inverse
Lernen beginnen
omgekeerd
à moins que
Lernen beginnen
tenzij, mits
à partir de
Lernen beginnen
vanaf
à savoir
Lernen beginnen
dat wil zeggen, te weten
afin de
Lernen beginnen
om (te), opdat
afin que
Lernen beginnen
om (te), opdat
ainsi
Lernen beginnen
zo, op die manier
ainsi que
Lernen beginnen
evenals
alors
Lernen beginnen
dus
alors que
Lernen beginnen
terwijl (met tegenstelling)
après tout
Lernen beginnen
alles welbeschouwd
au contraire
Lernen beginnen
daarentegen, integendeel
au fond
Lernen beginnen
eigenlijk
au lieu de
Lernen beginnen
in plaats van
aussi
Lernen beginnen
ook, eveneens
aussi (aan het begin van de zin)
Lernen beginnen
daarom, dan ook
aussi... que
Lernen beginnen
evenals, evenzeer als
autant... que
Lernen beginnen
evenals, evenzeer als
avant
Lernen beginnen
vooraf, tevoren
avec raison
Lernen beginnen
terecht, met reden
bien que
Lernen beginnen
hoewel
bien sûr
Lernen beginnen
natuurlijk, vanzelfsprekend
bref
Lernen beginnen
kortom
car
Lernen beginnen
want, omdat
causé par
Lernen beginnen
veroorzaakt door
c'est-à-dire
Lernen beginnen
dat wil zeggen, te weten
c'est le cas
Lernen beginnen
dit is het geval
c'est pour cela que
Lernen beginnen
het is daarom dat
c'est pourquoi
Lernen beginnen
daarom, dat komt omdat
c'est que
Lernen beginnen
daarom, dat komt omdat
cependant
Lernen beginnen
echter, toch, evenwel
certainement
Lernen beginnen
natuurlijk, vanzelfsprekend
certes
Lernen beginnen
zeker
comme
Lernen beginnen
zoals
comme si
Lernen beginnen
alsof (maar het is niet zo)
d'abord
Lernen beginnen
ten eerste, in de eerste plaats
d'ailleurs
Lernen beginnen
trouwens, overigens
d'autant plus que
Lernen beginnen
te meer omdat
davantage
Lernen beginnen
vooral
de cette façon
Lernen beginnen
zo, op deze manier
de même
Lernen beginnen
zelfs
de plus
Lernen beginnen
bovendien, daarenboven
de sorte que
Lernen beginnen
zo... dat
depuis
Lernen beginnen
sinds, al
des que
Lernen beginnen
zodra
désormais
Lernen beginnen
voortaan
d'un côté..., d'un autre côté
Lernen beginnen
enerzijds ... anderzijds
d'une part..., d'une autre part
Lernen beginnen
aan de ene kant ... en aan de andere kant
donc
Lernen beginnen
dus
du reste
Lernen beginnen
trouwens, overigens
effectivement
Lernen beginnen
inderdaad
également
Lernen beginnen
ook, eveneens
en clair
Lernen beginnen
kortom
en effet
Lernen beginnen
inderdaad
en fait
Lernen beginnen
in feite
en fin de compte
Lernen beginnen
op het einde
en outre
Lernen beginnen
bovendien, daarenboven
en plus
Lernen beginnen
bovendien, ook nog
en résumé
Lernen beginnen
samenvattend
en revanche
Lernen beginnen
daarentegen, integendeel
en somme
Lernen beginnen
kortom, samengevat
enfin
Lernen beginnen
tenslotte, uiteindelijk
ensuite
Lernen beginnen
dan, vervolgens
et
Lernen beginnen
en
évidemment
Lernen beginnen
natuurlijk, vanzelfsprekend
finalement
Lernen beginnen
tenslotte, uiteindelijk
globalement
Lernen beginnen
kortom
grâce à
Lernen beginnen
dankzij
il est vrai que..., mais...
Lernen beginnen
weliswaar ..., maar...
il est vrai que..., mais certes...
Lernen beginnen
weliswaar ..., maar...
il se peut
Lernen beginnen
(het is) mogelijk
loin de
Lernen beginnen
verre van
mais
Lernen beginnen
maar
malgré
Lernen beginnen
ondanks
même
Lernen beginnen
zelfs
Qu'est-ce que c'est que...?
Lernen beginnen
Wat is...?
Qu'est-ce que c'est?
Lernen beginnen
Wat is dat?
ajouter
Lernen beginnen
toevoegen
appeller
Lernen beginnen
noemen
attirer l'attention sur
Lernen beginnen
aandacht vestigen op
l'atitude
Lernen beginnen
houding
avouer
Lernen beginnen
toegeven
se baser
Lernen beginnen
steunen op
le but
Lernen beginnen
doel
caractériser
Lernen beginnen
kenmerken
comparer
Lernen beginnen
vergelijken
Que peut-on conclure?
Lernen beginnen
Wat kan men concluderen?
consister
Lernen beginnen
bestaan uit
déduire
Lernen beginnen
afleiden
Qu'est-ce que le text dit de...?
Lernen beginnen
Wat staat er in de tekst over...?
à l'égard
Lernen beginnen
ten opzichte van
emploier
Lernen beginnen
gebruiken
expliquer
Lernen beginnen
uitleggen
exprimer
Lernen beginnen
uitdrukken
se fonder sur
Lernen beginnen
zich baseren op
illustrer
Lernen beginnen
illustreren, verduidelijken
indiquer
Lernen beginnen
aanwijzen, vaststellen
lire
Lernen beginnen
lezen
mentionner
Lernen beginnen
vermelden
montrer
Lernen beginnen
laten zien = aantonen
l'opinion
Lernen beginnen
de mening
à propos
Lernen beginnen
over
la raison
Lernen beginnen
de reden
regretter
Lernen beginnen
betreuren
remplacer
Lernen beginnen
vervangen
renvoier à
Lernen beginnen
verwijzen naar
reprocher
Lernen beginnen
verwijten
il ressort
Lernen beginnen
het komt uit, het komt naar voren
résumer
Lernen beginnen
samenvatten
s'agit-il
Lernen beginnen
het gaat erover
se demander
Lernen beginnen
zich afvragen
se rapporter
Lernen beginnen
betrekking hebben op
selon
Lernen beginnen
volgens
Dans quel sens ...?
Lernen beginnen
In welke betekenis ...?
il sert
Lernen beginnen
het dient ertoe
signifier
Lernen beginnen
betekenen
souligner
Lernen beginnen
onderstrepen, verduidelijken
les termes
Lernen beginnen
de woorden
trouver
Lernen beginnen
vinden
ce que veut direr
Lernen beginnen
dat wil zeggen
tout compte fait
Lernen beginnen
alles welbeschouwd
tout de même
Lernen beginnen
toch, echter, evenwel
tout de suite
Lernen beginnen
meteen
toutefois
Lernen beginnen
toch, echter, evenwel
voire
Lernen beginnen
zelfs
tout à coup
Lernen beginnen
plotseling
toujours est-il que
Lernen beginnen
zoveel is zeker dat
tantôt..., tantôt
Lernen beginnen
nu eens..., dan weer
tandis que
Lernen beginnen
terwijl
surtout
Lernen beginnen
in het bijzonder, vooral
suite de
Lernen beginnen
ten gevolge van
soit..., soit
Lernen beginnen
hetzij ..., hetzij
sinon
Lernen beginnen
zo niet
si bien que
Lernen beginnen
zo... dat
si
Lernen beginnen
ook al, hoewel
si (+imparfait/futur du passé)
Lernen beginnen
indien, als
sans doute
Lernen beginnen
ongetwijfeld, misschien, wellicht
sans aucun doute
Lernen beginnen
ongetwijfeld
reste que
Lernen beginnen
blijft het feit dat
quoique
Lernen beginnen
hoewel
quant à
Lernen beginnen
wat betreft
quand même
Lernen beginnen
toch, echter, evenwel
puisque
Lernen beginnen
angezien, immers
puis
Lernen beginnen
dan, vervolgens
proprement dit
Lernen beginnen
eigenlijk
probable
Lernen beginnen
waarschijnlijk
probablement
Lernen beginnen
waarschijnlijk
pourvu que
Lernen beginnen
tenzij, mits
pourtant
Lernen beginnen
toch, echter, evenwel
pour
Lernen beginnen
om (te), opdat
pourque
Lernen beginnen
om (te), opdat
possible
Lernen beginnen
(het is) mogelijk
peut-être
Lernen beginnen
misschien, wellicht, ongetwijfeld
particulièrement
Lernen beginnen
vooral, in het bijzonder
parce que
Lernen beginnen
omdat, want
par exemple
Lernen beginnen
bijvoorbeeld
par contre
Lernen beginnen
daarentegen, integendeel
par conséquent
Lernen beginnen
daarom, bijgevolg
par ailleurs
Lernen beginnen
trouwens, overigens
par
Lernen beginnen
door (middel van)
or
Lernen beginnen
welnu
on a beau (+inf)
Lernen beginnen
hoe... ook, hoewel
notamment
Lernen beginnen
vooral, in het bijzonder
non seulement, ... mais encore
Lernen beginnen
niet alleen..., maar ook
non seulement, ... mais aussi
Lernen beginnen
niet alleen..., maar ook
néanmois
Lernen beginnen
niettemin
naturellement
Lernen beginnen
natuurlijk, vanzelfsprekend

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.