Vocabulario 3

 0    29 Datenblatt    b 612
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
kończyny
Lernen beginnen
extremidades
obrona z urzędu
Lernen beginnen
defensa de oficio, beneficiarse de una defensa de oficio
pomoc prawna
Lernen beginnen
asistencia jurídica
orzecznictwo
Lernen beginnen
jurisprudencia
handel ludźmi
Lernen beginnen
trata de seres humanos
przestępczość zorganizowana
Lernen beginnen
delicuencia organizada
ochrona danych osobowych
Lernen beginnen
confidencialidad de datos personales
wyrok oddalający powództwo
Lernen beginnen
resolución desistimatoria
powództwo w sprawie cywilnej
Lernen beginnen
acción civil
jeśli taka przesłanka nie jest spełniona
Lernen beginnen
cuando este requisito no se cumple
wał przeciwpowodziowy
Lernen beginnen
dique
ogłosić stan klęski żywiołowej
Lernen beginnen
declarar el estado de desastre natural
skarga konstytucyjna
Lernen beginnen
recurso de amparo
Niniejsza umowa jest sporządzona w dwóch egzeplarzach
Lernen beginnen
El presente acuerdo se redacta por duplicado
podnosić poziom świadomości potencjalnych użytkowników
Lernen beginnen
sensibilizar a los usuarios potenciales
uświadomić wytwórcom możliwości oferowane przez elektroniczną wymianę danych
Lernen beginnen
sensibilizar a los productores de las oportunidades ofrecidas por la transferencia electrónica de datos
prowadzić prace przygotowywawcze w tym zakresie
Lernen beginnen
efectuar trabajo preparatorio a tal fin
szacunkowe dane finansowe
Lernen beginnen
estimaciones financieras
wyrok skazujący
Lernen beginnen
fallo condenatorio
stać na straży wartości
Lernen beginnen
propugnar tales valores...
siły zbrojne
Lernen beginnen
fuerzas armadas
wojska lądowe
Lernen beginnen
ejército de tierra
marynarka wojenna
Lernen beginnen
la armada
siły powietrzne
Lernen beginnen
ejército del aire
absolutnie niezbędny
Lernen beginnen
estrictamente necesario
areszt tymczasowy
Lernen beginnen
detención preventiva, prisión provisional
przeprowadzenie śledztwa
Lernen beginnen
realización de las averigiaciones
w sposób zrozumiały
Lernen beginnen
de modo comprensible
konfiskata
Lernen beginnen
secuestro

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.