vocabulary 1.3.1 - auto generated

 0    33 Datenblatt    waldekstal
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
competitive
I believe our prices are competitive.
Lernen beginnen
konkurencyjny
Uważam, że nasze ceny są konkurencyjne.
allocate
Lernen beginnen
alokować
a company
Lernen beginnen
przedsiębiorstwo
resource
We need more resources.
Lernen beginnen
zasób
Potrzebujemy więcej zasobów.
efficiency
Lernen beginnen
efektywność
enable
Lernen beginnen
umożliwiać
Capture
Lernen beginnen
przechwytujący
to develop
OK, you have an idea so now is the time to develop it.
Lernen beginnen
rozwijać
W porządku, masz pomysł, teraz jest czas żeby go rozwinąć.
administer
Lernen beginnen
zarządzać
active
Lernen beginnen
aktyw
insight
Lernen beginnen
wgląd
evolve
Lernen beginnen
ewoluować
management
Lernen beginnen
kierownictwo
help
Lernen beginnen
wspomagać
to estimate
Lernen beginnen
szacować
factor
My parents live in Hungary and that was the main factor that influenced my decision to move there.
Lernen beginnen
czynnik
Moi rodzice mieszkają na Węgrzech i to był główny czynnik, który wpłynął na moją decyzję, by się tam przeprowadzić.
software
Our software is the best on the market.
Lernen beginnen
oprogramowanie
Nasze oprogramowanie jest najlepsze na rynku.
increase
Lernen beginnen
zwiększać
to exchange
If the trousers are too small you can take them back and exchange them for a larger pair.
Lernen beginnen
wymieniać
Jeśli spodnie okażą się za małe, możesz przynieść je i wymienić na większe.
Business
Lernen beginnen
biznesowy
investment
Lernen beginnen
inwestycja
key
Lernen beginnen
kluczowy
application
Lernen beginnen
zastosowanie
analysis
Lernen beginnen
analiza
risk
Lernen beginnen
ryzyko
regime
Lernen beginnen
system
basic
I know a couple basic phrases in French.
Lernen beginnen
podstawowy
Znam kilka podstawowych zwrotów po francusku.
to inform
Please inform us as soon as you receive the package.
Lernen beginnen
informować
Prosimy o informację, jak tylko otrzymacie przesyłkę.
advantage
Our main advantage is the quality of our products.
Lernen beginnen
przewaga
Naszą główną przewagą jest jakość naszych produktów.
to graduate
She graduated from Cambridge University in 2006.
Lernen beginnen
ukończyć
Ukończyła studia na Uniwersytecie Cambridge w 2006 r.
advantage
Lernen beginnen
korzyść
Market
Lernen beginnen
Rynku
challenge
It was a great challenge we had to face.
Lernen beginnen
wyzwanie
To było wielkie wyzwanie, któremu musieliśmy stawić czoła.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.