vocabulary 1.3.2 - auto generated

 0    35 Datenblatt    waldekstal
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
competitive
I believe our prices are competitive.
Lernen beginnen
konkurencyjny
Uważam, że nasze ceny są konkurencyjne.
help
Lernen beginnen
wspomagać
Delphic
Lernen beginnen
delficki
Management
Lernen beginnen
management
defensive
Lernen beginnen
defensywny
regime
Lernen beginnen
system
Lat
Lernen beginnen
łac
revenue
Lernen beginnen
przychód
customize
Lernen beginnen
dostosowywać
Capture
Lernen beginnen
przechwytujący
to develop
OK, you have an idea so now is the time to develop it.
Lernen beginnen
rozwijać
W porządku, masz pomysł, teraz jest czas żeby go rozwinąć.
informative
Lernen beginnen
informacyjny
tangible
Lernen beginnen
materialny
insight
Lernen beginnen
wgląd
evolve
Lernen beginnen
ewoluować
recipient
Lernen beginnen
odbiorca
management
Lernen beginnen
kierownictwo
factor
My parents live in Hungary and that was the main factor that influenced my decision to move there.
Lernen beginnen
czynnik
Moi rodzice mieszkają na Węgrzech i to był główny czynnik, który wpłynął na moją decyzję, by się tam przeprowadzić.
software
Our software is the best on the market.
Lernen beginnen
oprogramowanie
Nasze oprogramowanie jest najlepsze na rynku.
Market
Lernen beginnen
Rynku
a company
Lernen beginnen
przedsiębiorstwo
words
Lernen beginnen
słowy
impact
Human actions have impact on the environment.
Lernen beginnen
wpływ
Ludzkie działania mają wpływ na środowisko.
to exchange
If the trousers are too small you can take them back and exchange them for a larger pair.
Lernen beginnen
wymieniać
Jeśli spodnie okażą się za małe, możesz przynieść je i wymienić na większe.
function
Lernen beginnen
funkcjonować
different
You look different.
Lernen beginnen
inny
Wyglądasz inaczej.
investment
Lernen beginnen
inwestycja
key
Lernen beginnen
kluczowy
analysis
Lernen beginnen
analiza
risk
Lernen beginnen
ryzyko
technology
Lernen beginnen
technologia
to surge
Lernen beginnen
wzrost
administer
Lernen beginnen
zarządzać
basic
I know a couple basic phrases in French.
Lernen beginnen
podstawowy
Znam kilka podstawowych zwrotów po francusku.
to inform
Please inform us as soon as you receive the package.
Lernen beginnen
informować
Prosimy o informację, jak tylko otrzymacie przesyłkę.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.