w zdaniach

 0    90 Datenblatt    mateokk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mimo że / chociaż
Lernen beginnen
although
wkrótce
Lernen beginnen
before long
na razie, póki co, na tę chwilę
Lernen beginnen
for now, for the time being
czy
Lernen beginnen
whether
jak dla mnie
Lernen beginnen
as for me
jak również
Lernen beginnen
as Well as
ani ... ani
Lernen beginnen
neither ... nor
śmiałem się z siebie
Lernen beginnen
i laughed at myself
mimo wszystko, w sumie
Lernen beginnen
after all, in spite of all
żaden z nich
Lernen beginnen
none of them
co trzeci
Lernen beginnen
every one in three
podoba mi się sposób, w jaki się uśmiecha
Lernen beginnen
i like the Way she smiles
czy wyrażam się jasno?
Lernen beginnen
am i making myself clear
chociaż, aczkolwiek, mimo że
Lernen beginnen
though
kogo?
Lernen beginnen
whom?
W ogóle, wcale
Lernen beginnen
At all
wkrótce po
Lernen beginnen
shortly after
Jaki on jest?
Lernen beginnen
What is he like?
podczas gdy, natomiast
Lernen beginnen
whereas
przyzwyczaić się do kogoś / czegoś
Lernen beginnen
get used to somebody / something
zrobiłem to przez przypadek
Lernen beginnen
i did it by accident
Tom wściekł się na Petera i uderzył go.
Lernen beginnen
Tom got mad at Peter and hit him.
również, także
Lernen beginnen
likewise
faktycznie zrobić coś, co sobie obiecałeś
Lernen beginnen
actually do something that you have promised to yourself
Dobra uwaga.
Lernen beginnen
That's a good point.
osobiście uważam
Lernen beginnen
personally I think
Jeśli o mnie chodzi...
Lernen beginnen
As far as I am concerned...
Zgadzam się z Tobą.
Lernen beginnen
I'm with you on this.
Co o tym myślisz?
Lernen beginnen
What are your thoughts on that?
interesować się czymś
Lernen beginnen
to be into sth
lubić coś (być pasjonatem czegoś)
Lernen beginnen
to be keen on something
szaleć za czymś/kimś
Lernen beginnen
to be mad about sth/sb
Mimo twojej osobowości wciąż cię lubię
Lernen beginnen
In spite of your personality I still like you
Nie mogłem dłużej znieść strachu i ogłuszyłem niedźwiedzia gołymi rękami.
Lernen beginnen
I couldn't bear fear any more and i deafeted a bear with bare hands.
Czy miałbyś coś przeciwko, gdybym użył twojego telefonu?
Lernen beginnen
Do you mind if I use your phone?
Obawiam się że nie.
Lernen beginnen
I'm afraid not.
Do dziś mam blizny na języku.
Lernen beginnen
To this day, I have scars on my tongue.
To nie działa poprawnie.
Lernen beginnen
It isn't working properly.
Zastanawiam się, czy to...
Lernen beginnen
I Wonder if it's...
Z grubsza mówiąc...
Lernen beginnen
Roughly speaking...
W dodatku...
Lernen beginnen
In addition to that...
Dowiem się
Lernen beginnen
I Will find out
Myślę, że... / Liczę na to...
Lernen beginnen
I reckon...
reckon - liczyć
Moim zdaniem...
Lernen beginnen
To my mind...
mieć dużo wspólnego
Lernen beginnen
have a lot in common
ma to jedną wadę
Lernen beginnen
there is one draw back to this
wada - narysowaneDRAW na plecachBACK rozstępy to wada dla kulturysty
Myślę, że się mylisz.
Lernen beginnen
I think that you're wrong.
Osobiście uważam, że...
Lernen beginnen
Personally, I think that...
Zdaje mi się, że...
Lernen beginnen
It seems to me that...
Całkowicie się z tobą zgadzam w tej sprawie.
Lernen beginnen
I totally agree with you on this one.
Och przestań. Nie mówisz chyba poważnie.
Lernen beginnen
Oh, come on. You can't be serious.
Widzisz, chodzi o to, że...
Lernen beginnen
Well, you see, the thing is that...
Jak mam to ująć?
Lernen beginnen
How shall I put it?
Nie martw się. / Głową do góry!
Lernen beginnen
Cheer up. / Don't worry.
O co chodzi?
Lernen beginnen
What's the matter?
Spokojnie!, Nie denerwuj się!
Lernen beginnen
Take it easy!
Masz ochotę na...?
Lernen beginnen
Do you fancy...?
Dla mnie w porządku. Dla mnie OK.
Lernen beginnen
(That's) fine with me.
Nie przepadam za...
Lernen beginnen
I'm not crazy about...
Nie podoba mi się ten pomysł.
Lernen beginnen
I'm not keen on the idea.
Wolałbym...
Lernen beginnen
I would prefer to...
Na twoim miejscu kupiłbym te buty.
Lernen beginnen
If I were you, I would buy these shoes.
Zrobiłbym to, gdybym miał okazję.
Lernen beginnen
I would do it if I had the opportunity.
Bardzo chciałbym...
Lernen beginnen
I would (really) love to...
przede wszystkim
Lernen beginnen
first of all
oprócz tego
Lernen beginnen
apart from that
niezależnie
Lernen beginnen
apart
Rozerwałem papier na strzępy.
Lernen beginnen
I torn the paper to shreds.
Istnieje odrębna możliwość.
Lernen beginnen
There's a distinct possibility.
Jeśli twoje serce jest mówi Ci...
Lernen beginnen
If your heart is set on...
Założę się, że dasz radę.
Lernen beginnen
I bet you could make it.
Jedno jest pewne
Lernen beginnen
One thing's for certain sure
Nadal mam wątpliwości co do...
Lernen beginnen
I'm still in two mind about...
Czy podałeś już decyzję odnośnie ...?
Lernen beginnen
Have you made up your mind about...?
Czy mógłbym może...?
Lernen beginnen
Could i possibly...?
To nie wchodzi w rachubę.
Lernen beginnen
That's out of the question.
Tylko ten jeden raz...
Lernen beginnen
Just this once...
Jestem bardzo wdzięczny.
Lernen beginnen
I'm very greatful.
Nie pożałujesz.
Lernen beginnen
You won't regret it.
Och, no dalej!
Lernen beginnen
Oh, go on then!
Przepraszam, nie zrozumiałem tego, co powiedziałeś.
Lernen beginnen
I'm sorry I didn't catch what you said.
Pozwól mi pomyśleć...
Lernen beginnen
Let me think...
wahanie / niezdecydowanie
Lernen beginnen
hesitation
wspomnieć (w rozmowie) / wskazać / wymieniać
Lernen beginnen
to mention
Men szon - męski szon. Ciągle wspomina jak go wyruchal ten męski szon... nie mogę już o tym sluchzc
wzmiankowany
Lernen beginnen
mentioned
oburzony
Lernen beginnen
disgusted
uogólnienie
Lernen beginnen
generalisation
cytat (cytować)
Lernen beginnen
quote
gwałtowny / silny / niepohamowany
Lernen beginnen
violent
tablica / szyk / szeregi
Lernen beginnen
array

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.