Wakacje i pogoda - podcast - słownictwo

 0    20 Datenblatt    kzajac25
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
holidays (British English)
On today's class we are going to talk about holidays.
Lernen beginnen
wakacje
Na dzisiejszej lekcji będziemy rozmawiać o wakacjach.
vacation (American English)
What do you like doing when you go on vacation?
Lernen beginnen
wakacje
Co lubisz robić kiedy wyjeżdżasz na wakacje?
weather
Is the weather important for you when you decide to go on holiday?
Lernen beginnen
pogoda
Czy pogoda jest dla Ciebie ważna kiedy decydujesz się wyjechać na wakacje?
beach
California is famous for its sandy beaches.
Lernen beginnen
plaża
Kalifornia jest znana ze swych piaszczystych plaż.
nature
He wanted to travel around the world and discover the wonders of nature.
Lernen beginnen
natura
Chciał podróżować po świecie i odkrywać cuda natury.
National Park
Yellowstone was the first national park in the U.S. and is also widely held to be the first national park in the world.
Lernen beginnen
Park Narodowy
Yellowstone był pierwszym parkiem narodowym założonym w USA i jest również powszechnie uważany za pierwszy park narodowy na świecie.
historical ruins
I am planning to go to Peru to see the historical ruins of Machu Picchu and learn more about Incas.
Lernen beginnen
historyczne ruiny
Planuję pojechać do Peru, żeby zobaczyć historyczne ruiny Machu Picchu i dowiedzieć się więcej o Inkach.
countryside, rural area
I would rather go to the countryside than visit another big city. I want to rest.
Lernen beginnen
wieś, obszary wiejskie
Wolałbym pojechać w obszary wiejskie niż odwiedzić kolejne wielkie miasto. Chcę odpocząć.
to go to
On my next vacation I would like to go to Hawaii.
Lernen beginnen
iść, pojechać do
W czasie moich kolejnych wakacji chciałbym pojechać na Hawaje.
posh hotel
On our holiday in Australia, my husband took me to a very posh hotel. It was so nice and elegant, but also expensive.
Lernen beginnen
szykowny hotel
Podczas naszych ostatnich wakacji w Australii, mój mąż zabrał mnie do bardzo szykownego hotelu. Był bardzo ładny i elegancki, ale też drogi.
attractive
The Amalfi coast is very attractive. I would definitely come back there.
Lernen beginnen
atrakcyjny
Wybrzeże Amalfi jest bardzo atrakcyjne. Na pewno bym tam wróciła.
gorgeous
The coastline there is gorgeous, there are some beaches to visit and also the Island of Capri.
Lernen beginnen
przepiękny
Tamtejsza linia brzegowa jest przepiękna, jest tam kilka plaż do odwiedzenia, a także wyspa Capri.
to make a difference
It always makes a difference if the weather is good.
Lernen beginnen
robić różnicę
To zawsze robi różnicę jeśli pogoda jest ładna.
wonderful
It's a wonderful idea!
Lernen beginnen
wonderful Englisch
wspaniały
To wspaniały pomysł!
to make something special
The weather was great, the accommodation absolutely fantastic and the nearest area just gorgeous. It made my holidays really special.
Lernen beginnen
sprawić, że coś jest wyjątkowe
Pogoda była wspaniała, zakwaterowanie absolutnie fantastyczne, a okolica po prostu przepiękna. Sprawiło to, że moje wakacje były wyjątkowe.
particular
Generally, I like Malaysia, but this particular holiday wasn't good.
Lernen beginnen
szczególny, konkretny
Generalnie podoba mi się Malezja, ale te konkretne wakacje nie były dobre.
expensive
I didn't buy the car because it was too expensive.
Lernen beginnen
drogi
Nie kupiłam samochodu, gdyż był zbyt drogi.
unfriendly staff
The hotel staff was really unfriendly. They didn't want to help us to resolve a big problem.
Lernen beginnen
nieprzyjazny personel
Personel hotelowy był bardzo nieprzyjazny. Nie chcieli nam pomóc w rozwiązaniu dużego problemu.
terrible
Oh, it sounds terrible!
Lernen beginnen
okropny
Oh, to brzmi okropnie!
therefore
I couldn't find the job, therefore I accepted to work in this hotel.
Lernen beginnen
zatem (formalnie)
Nie mogłem znaleźć pracy, dlatego zgodziłem się pracować w tym hotelu.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.