Walki o granice wschodnią

 0    17 Datenblatt    guest1719926
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
dwaj najbardziej wpływowi politycy Polscy
Lernen beginnen
Roman Dmowski i Józef Piłsudzki
koncepcja inkorporacji
Lernen beginnen
głoszone przez Romana Dmowskiego. Zakładała nie tylko wcielenie ziem do Polski, ale też polonia je osób o innej narodowości zasiedlajacych te tereny w celu utworzenia jednorodnego państwa
koncepcja federacyjna
Lernen beginnen
głoszone przez Józefa Piłsudskiego. zakładała odtworzenie wielonarodowegi państwa za czasów Jagiellonów. polska miałaby sąsiadować z Litwą i Ukrainą
Dlaczego Józef Piłsudski chciał stworzyć wielonarodowe państwo?
Lernen beginnen
pierwszy uważał że pomoc udzielona tym państwom w kształtowaniu ich państwowości zaowocuje powstaniem zwiazku państw pod przewodnictwem Polski. dzięki temu polska zyskałaby sojuszników w razie wojny z Rosją lub Niemcami
Dlaczego Litwinie i Ukraińcy podchodził sceptycznie do koncepcji Piłsudskiego?
Lernen beginnen
bali się polonizacji i dominacji Polski
Rozwiń skrót URL
Lernen beginnen
Ukraińska Republika Ludowa
Kiedy podpisano traktat brzeski
Lernen beginnen
9 lutego 1918 roku
Rozwiń skrót ZURL
Lernen beginnen
zachodnioukraińska Republika Ludowa
kiedy Ukraińcy opanowali Lwów i ogłosili utworzenie ZURL?
Lernen beginnen
31 października 1918 roku
gdzie Polacy wyparli Ukraińców?
Lernen beginnen
za rzekę Zburcz
co było celem bolszewików podczas wyprawy Kijowskiej?
Lernen beginnen
rozprzestrzenienie rewolucji na cały świat oraz stworzenie kolejnych Republik Radzieckich
z kim w 1920 roku zawarł porozumienie Józef Piłsudski?
Lernen beginnen
z rządem ukraińskiej Republiki Ludowej na którego czele stał ataman Symon petlura
Kim byli Orlęta lwowskie?
Lernen beginnen
niepełnoletni Ochotnicy służący podczas obrony Lwowa
co powołano pierwszego lipca
Lernen beginnen
rada obrony państwa złożone z przedstawicieli parlamentu rządu i władz wojskowych na którego czele stanął Józef Piłsudski
Czym była lina Curzona?
Lernen beginnen
linią 3 rozbioru
Opisz wojnę polsko-bolszewicką
Lernen beginnen
doszło do nich na wschodzie doprowadziły do wycofania się Armii Czerwonej z ziem litewskich białoruskich. w kwietniu 1920 posłudze zawarł sojusz z ukraińskim Symonem Petrulą i rozpoczął wspólna ofensywę zakończoną zajęciem Kijowa
Opisz pokój ryski
Lernen beginnen
rozmowy pokojowe toczyły się w gdzie ostatecznie 18 marca 1921 roku zawarto porozumienie w granice między Polską a Rosją radziecką

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.