wazne i ciekawe 5

 0    29 Datenblatt    piotrcichowlas
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
otwarte usta
Martin słuchał redaktora biznesowego z otwartymi ustami
Lernen beginnen
mouth open
Martin had been listening to the Business Editor with his mouth open.
pesymista
Nie mógł uwierzyć w to, co słyszał. Nigdy nie słyszał takiego pesymisty
Lernen beginnen
pessimist
He couldn’t believe what he was hearing. He had never heard such a pessimist.
przytłoczony
W przeciwieństwie do innych wesołych pracowników, których poznał, Andy prawie przygniótł go swoim gniewem.
Lernen beginnen
overwhelmed by
In contrast to the other cheerful staff he had met, Andy almost overwhelmed him with his anger.
mruknął, wymamrotal
Spojrzał na Andy’ego i wymamrotał.
Lernen beginnen
muttered
He looked at Andy and muttered.
krzyknął
Andy prawie krzyknął.
Lernen beginnen
shouted
Andy almost shouted.
w żywej pamięci, od nipamietnych czasow
Ciężko! Nie jest ciężko. Jest tragicznie! To najgorsza sytuacja gospodarcza od niepamiętnych czasów.
Lernen beginnen
in living memory
Difficult! It’s not difficult. It’s terrible! It’s the worst economic situation in living memory.
roczne zyski
Rozmawiałem wczoraj z firmą produkującą żywność, bo właśnie złożyli raport ze swoich rocznych zysków.
Lernen beginnen
annual profits
I talked to a food manufacturing company yesterday, because they had just reported their annual profits.
obroty ze sprzedaży wzrosły
Chociaż ich obroty ze sprzedaży wzrosły, ich marże były niższe niż w ubiegłym roku.
Lernen beginnen
sales turnover had increased
Although their sales turnover had increased, their profit margins were lower than last year.
cięcia zatrudnienia
Była więc redukcja zatrudnienia
Lernen beginnen
cutting down on staff levels
So they were cutting down on staff levels.
Nic więc dziwnego,
Nic dziwnego, że młodym ludziom trudno znaleźć pracę
Lernen beginnen
No wonder
No wonder younger people find it difficult to get a job
milczeć
Martin po prostu nie mógł milczeć.
Lernen beginnen
keep quiet
Martin simply couldn’t keep quiet.
Nie przeczę
Chwileczkę! Nie przeczę, że są problemy
Lernen beginnen
I don’t deny
Well, wait a minute! I don’t deny there are problems
przygnieść, przytłoczyć
Lernen beginnen
to overwhelm
pokonać
Lernen beginnen
to overcome
wyprzedzać
Lernen beginnen
to overtake
nadpisać
Lernen beginnen
to overwrite
smutek
Lernen beginnen
sadness
mamrotać
Lernen beginnen
to mutter
szeptać
Lernen beginnen
to whisper
ponoć, rzekomo, podobno
Lernen beginnen
reportedly
przejście na emeryturę
Lernen beginnen
retirement
zarobek, zysk
Lernen beginnen
profit
Obroty firmy
Lernen beginnen
company turnover
obroty sprzedaży
Lernen beginnen
sales turnover
podatek od przedsiębiorstw
Lernen beginnen
company tax
malejąco
Lernen beginnen
decreasingly
coraz bardziej
Lernen beginnen
increasingly
spadek / zmniejszenie
Lernen beginnen
decrease
zaprzeczać
Lernen beginnen
to deny

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.