ważne wyrażenia angielski

 0    40 Datenblatt    hubertzajst
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mógł być
Lernen beginnen
could have been (3forma)
Rabuś mógł byc znany policji. (it's possible)
The mugger could have been known to the police.
Mówi się, że
Lernen beginnen
said to be
Mówi się, że wirus został stworzony w laboratorium.
The virus is said to be created in a lab.
uzupełnienia / zrekompensować
Lernen beginnen
make up for
The hotel offered a voucher to make up for the inconvenience we suffered.
być odpowiedzialnym za
Lernen beginnen
be responsible for
w celu
Lernen beginnen
in order to
prawie nie
Lernen beginnen
hardly
prawie nikt (hardly - no) zaprzeczenie
hardly anybody
chodzić na wagary
Lernen beginnen
play truant
wolałbym
Lernen beginnen
would rather (osoba) (3 forma)
Wolałbym, żebyś przestał chodzić na wagary.
I'd rather you stoped plaing truant.
pod żadnym warunkiem/pozorem
Lernen beginnen
under no circumstances
mieć zamiar coś zrobić
Lernen beginnen
be about to do sth
odkładać
Lernen beginnen
put aside
Próbuję odłożyć trochę pieniądzy.
I'm trying to put aside some money.
pozwalać na coś, pozwolenie
Lernen beginnen
allow
pozwolić sobie na coś
Lernen beginnen
afford to
obecnie
Lernen beginnen
currently
bezrobotny / bezrobocie
Lernen beginnen
out of work / unemployed
przypadkowo / przez przypadek
Lernen beginnen
accidentally/by accident
w mojej obecności
Lernen beginnen
in my presence
patrzeć na kogoś z góry
Lernen beginnen
look down on sb
odnaleźć, uważać
Lernen beginnen
find
uderzająco
Lernen beginnen
strikingly
podobieństwo
Lernen beginnen
similarity
przypominać komuś, żeby coś zrobić
Lernen beginnen
remind someone to do something
na wypadek czegoś
Lernen beginnen
in case of
obrazić
Lernen beginnen
offend
zacząć coś robić
Lernen beginnen
start doing sth
jak najszybciej / natychmiast
Lernen beginnen
as soon as /immediately
natknąłem się
Lernen beginnen
came across sth
zdolny do robienia czegoś
Lernen beginnen
capable of doing sth
zmusiła ją do podpisania umowy
Lernen beginnen
made her sign the contract
mieć trudności z robieniem czegoś
Lernen beginnen
find difficult to doing
być czymś znudzonym
Lernen beginnen
be bored with something
podzielić się czymś
Lernen beginnen
give sth away
wyjawił jej sekrety
he gave her secrets away
przeboleć
Lernen beginnen
get over
jeżeli nie, jeśli nie
Lernen beginnen
unless, if not
żałować
Lernen beginnen
regred
żałuję że nie jestem w stanie czytać
i regred not being able to read
chciałbym móc
Lernen beginnen
i wish I could
być zaskoczony że
Lernen beginnen
be surprised with
mieć coś zrobić
Lernen beginnen
be supposed to do sth
zdecydować się
Lernen beginnen
make up your mind
po to żeby; w celu
Lernen beginnen
so as to

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.