Wiedza o kulturze

 0    11 Datenblatt    guest1708718
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Co to jest kultura?
Lernen beginnen
Ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych, takich jak - wzory myślenia i zachowania. Kultura jest przedmiotem badań kulturoznawców.
Co to jest natura?
Lernen beginnen
pierwotny stan przyrody, przeciwstawiana jest kulturze
Jakie są nauki badające kulturę?
Lernen beginnen
etnografia, etnologia, antropologia kulturowa, socjologia kultury, kulturoznawstwo i komparatystyka kulturowa
Osoby związane z kulturą
Lernen beginnen
Bronisław Malinowski, Micrea Eliade, Johan Huizinga, Strauss E Taylor, Antonina Kłosowska, Stanisław Ossowski
Na co dzieli się kultura?
Lernen beginnen
Kultura dzieli się na: kulturę niską i wysoką, materialną i niematerialną, lokalną i globalną, narodową i regionalną
Na co dzieli się kultura?
Lernen beginnen
Kultura dzieli się na: kulturę niską i wysoką, materialną i niematerialną, lokalną i globalną, narodową i regionalną
Co to jest kultura masowa?
Lernen beginnen
Rodzaj kultury przeznaczonej dla szerokiego grona odbiorców.
McDonaldyzacja to...
Lernen beginnen
zjawisko upowszechniania się w życiu społecznym zasad charakterystycznych dla restauracji typu McDonald's.
Na czym polega upowszechnienie?
Lernen beginnen
Polega na przeniknięciu pewnego zjawiska kulturowego do innych kultur i jego popularyzacji
Ujednolicenie to...
Lernen beginnen
Nadanie jednolitej formy zjawiskom kulturowym
Homogenizacja to
Lernen beginnen
proces ujednolicania kultury na obszarze danego społeczeństwa, w wyniku mieszania się dwóch różnych kultur

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.