Wisdom - mądrość

 0    21 Datenblatt    adrianwrocinski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
podziwiać ludzi, którzy posiadają mądrość
Lernen beginnen
To admire people that have wisdom
siedzieć u stóp osoby
Lernen beginnen
To sit at the feet of person
dzielić się doświadczeniem życia – dosłownie: mówić z doświadczenia życiowego
Lernen beginnen
To talk out of the experience of life
rozdawać mądrość
Lernen beginnen
To dispense wisdom
wziąć rzeczy, które pomogą nam wzrastać i być lepszymi
Lernen beginnen
Take away things that can help us to grow and be better
uczyć się i rozwijać nas samych
Lernen beginnen
To learn and develop ourselves
kochamy słuchać słów mądrości
Lernen beginnen
We love listening to words of wisdom
słowa mądrości pochodzą prawie zawsze z trudnych doświadczeń
Lernen beginnen
Words of wisdom come almost always from difficult experiences
lekcje których nauczono się z prób i przeciwności losu (nieszczęść)
Lernen beginnen
lessons that where learnt from trials and adversity
próba
Lernen beginnen
trial
nieszczęście, przeciwność losu
Lernen beginnen
adversity
mieć doświadczenie i słowa do przekazania
Lernen beginnen
to have an experience and words to give
pomóc komuś stać się lepszą osobą
Lernen beginnen
help someone become a better person
jeśli chcesz być mądrą osobą
Lernen beginnen
if you want to be a wise person
być gotowym przejść przez trudności
Lernen beginnen
to be willing to go through difficulties
uczyć się poprzez (z) trudności
Lernen beginnen
to learn from difficulties
zmądrzeć, pozyskać mądrość
Lernen beginnen
To get wisdom
zmądrzeć
Lernen beginnen
To get wise
zmądrzeć od chodzenia do Disneylandu
Lernen beginnen
smarten from going to Disneyland
mądry
To była mądra decyzja.
Lernen beginnen
wise
It was a wise decision.
musisz udać się (pójść) do krainy (ziemi) trudności
Lernen beginnen
You’ve got to go to difficult land

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.