With Gerum

 0    20 Datenblatt    merneithh
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
without
He can't live without you.
Lernen beginnen
bez
Nie mogę bez ciebie żyć.
Instead of
Lernen beginnen
Zamiast
tire of
Lernen beginnen
zmęczony
used to
He used to drink every night.
Lernen beginnen
używane do
Miał w zwyczaju pić co noc.
after
It's dangerous to go out after midnight.
Lernen beginnen
potem / po
To niebezpieczne wychodzić po północy.
Before
Lernen beginnen
Przed
suggest
Lernen beginnen
sugerować
put off
Lernen beginnen
odkładać
mind
- Do you mind if I open the window? - No, not at all.
Lernen beginnen
umysł
- Masz coś przeciwko, żebym otworzył okno? - Nie, skąd.
enjoy
Lernen beginnen
cieszyć się
postpone
Lernen beginnen
odraczać
want
I want
Lernen beginnen
chcieć
(ja) chcę
avoid
In order to avoid any misunderstanding we have to communicate.
Lernen beginnen
uniknąć
Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień musimy się porozumiewać.
excuse
Lernen beginnen
usprawiedliwienie
go on
He went on talking despite the fact no one listened to him.
Lernen beginnen
iść
Kontynuował przemowę mimo że nikt go nie słuchał.
delay
We'd like to apologize for the delay of the Polish Lot plane.
Lernen beginnen
opóźnienie
Chcielibyśmy przeprosić za opóźnienie polskiego samolotu LOT.
fancy
She dresses in a fancy way.
Lernen beginnen
fantazyjny
Ona ubiera się w wymyślny sposób.
give up
Natalie has given up the idea of becoming a super star.
Lernen beginnen
poddawać się/rezygnować
Natalia porzuciła pomysł zostania gwiazdą.
require
Lernen beginnen
wymagać
need
Lernen beginnen
potrzeba

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.