wlasciwa nauka 2

 0    83 Datenblatt    adriangawlik
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przełożyć
Lernen beginnen
postpone
Spotkanie zostało przełożone na następny tydzień
Lernen beginnen
The meeting was postponed until next week
postanowili przełożyć urlop na kolejny rok
Lernen beginnen
they decided to postpone their holiday until next year
uspokoić się
Lernen beginnen
calm down
weź łyk wody i uspokój się
Lernen beginnen
take a sip of water and calm down
dostarczyć, zapewnić
Lernen beginnen
provide
Czy możesz podać mi szczegóły dotyczące numeru przesyłki 733
Lernen beginnen
Could you please provide me with the details regarding shipment number 733
odnośnie do
Lernen beginnen
regarding
Piszę w sprawie twojego e-maila
Lernen beginnen
I am writing regarding your email
ograniczać
Lernen beginnen
to limit
spróbuj ograniczyć użycie telefonu w pracy
Lernen beginnen
try to limit phone usage at work
spadek / upadek
Lernen beginnen
fall
szkło wypadło mu z dłoni
Lernen beginnen
the glass fell from his hand
Jim upadł i uderzył się w głowę
Lernen beginnen
Jim fell and hit his head
poradzę sobie z tym
Lernen beginnen
I can handle it
Jestem pewien, że dam sobie radę
Lernen beginnen
I’m sure I can handle it
dam sobie radę, obiecuję
Lernen beginnen
i can handle it, I promise
wymagać
Lernen beginnen
require
Myślę, że ta firma wymaga pewnych zmian
Lernen beginnen
I think this company requires some changes
Ta praca wymaga dużo cierpliwości.
Lernen beginnen
This job requires a lot of patience.
wpływać
Lernen beginnen
to influence
Nie próbuj wpływać na moją decyzję
Lernen beginnen
Don’t try to influence my decision
kłócić się z
Lernen beginnen
argue with
Moja siostra często kłóci się z moim bratem
Lernen beginnen
My sister often argues with my brother
zamiast
Lernen beginnen
instead of
Zamiast studiować, postanowiła wyjść z przyjaciółmi
Lernen beginnen
Instead of studying, she decided to go out with her friends
Osiągniesz więcej, jeśli zamiast narzekać, spróbujesz zrobić coś, aby rozwiązać ten problem
Lernen beginnen
You will achieve more, if instead of complaining, you try to do something to solve this problem
narzekać, skarżyc sie na
Lernen beginnen
complain about
Przestań narzekać na pogodę. Nie możesz tego zmienić
Lernen beginnen
Stop complaining about the weather. You can’t change it
To nie pierwszy raz, gdy ktoś narzeka na nasz personel
Lernen beginnen
It is not the first time someone has complained about our personel
zawierać
Lernen beginnen
include
Cena zawiera koszty wysyłki
Lernen beginnen
The price includes shipping cost
przeszkadzać, niepokoic
Lernen beginnen
disturb
Przeszkadzasz innym. Spróbuj zrobić mniej hałasu
Lernen beginnen
You are disturbing the others. Try to make less noise
Nie przeszkadzaj mi, kiedy pracuję
Lernen beginnen
Don’t disturb me when I work
zaczynać
Lernen beginnen
to begin
Zawsze zaczyna swój dzień od filiżanki kawy.
Lernen beginnen
He always begins his day with a cup of coffee.
Zacznijmy od krótkiego wprowadzenia do tematu
Lernen beginnen
Let’s begin with a short introductions to the topic
Czy miałbys coś przeciwko gdyby?
Lernen beginnen
Would you mind if?
móc sobie na coś pozwolić
Lernen beginnen
to afford something
Teraz mam wielu studentów języka angielskiego i mogę sobie pozwolić na inwestowanie w bitcoiny
Lernen beginnen
Now I have a lot of English students and I can afford to invest in bitcoin
Nie stać mnie na zakup nowego komputera
Lernen beginnen
I can’t afford to buy a new computer
zapisać się, zarejestrować
Lernen beginnen
sign up
Zapisała się na lekcje gotowania.
Lernen beginnen
She signed up for cooking classes.
Na które zajęcia zapisałeś się?
Lernen beginnen
Which classes did you sign up for?
mieć coś przeciwko
Lernen beginnen
to mind
Nie mam nic przeciwko spaniu na podłodze
Lernen beginnen
I don’t mind sleeping on the floor
Nie mam nic przeciwko życiu w pobliżu lotniska
Lernen beginnen
I don’t mind living, near the airport
Czy miałbyś coś przeciwko, gdybym użył twojego telefonu?
Lernen beginnen
Do you mind if I use your phone?
udawać / symulować
Lernen beginnen
to pretend
Kiedy nie chcę grać, udaję, że bolą mnie stopy
Lernen beginnen
When I don’t want to play I pretend to have pain in my foot
Udawałem, że jej nie rozumiem.
Lernen beginnen
I pretended not to understand her.
zagwarantować, zapewnić
Lernen beginnen
ensure
Ta oferta zapewnia trzy tygodnie wakacji dla wszystkich.
Lernen beginnen
This deal ensures three weeks of vacation for everyone.
przekonać, namówić
Lernen beginnen
convince
Przekonała mnie do diety wegetariańskiej
Lernen beginnen
She convinced me to go on a vegetarian diet
Przekonał mnie, żebym poszedł z nim na przyjęcie
Lernen beginnen
He convinced me to go with him to a party
trwać
Lernen beginnen
to last
Jak długo trwał film?
Lernen beginnen
How long did the film last?
Lekcja trwa czterdzieści pięć minut.
Lernen beginnen
A lesson lasts forty-five minutes.
wyjmować coś
Lernen beginnen
to take sth out
Czy możesz wyjąć masło z lodówki?
Lernen beginnen
Could you take the butter out of the fridge
załatwić
Lernen beginnen
arrange
Ona Może zorganizować miejsce spotkania.
Lernen beginnen
She can arrange some place to meet.
Czy wszystko załatwiłeś na dziś?
Lernen beginnen
Did you arrange everything for today?
opiekować się
Lernen beginnen
look after
Opiekuje się pacjentami w szpitalu
Lernen beginnen
He looks after patients in hospital
Jane opiekuje się dziećmi.
Lernen beginnen
Jane is looking after the children.
dowiedzieć się
Lernen beginnen
to find out
W końcu dowiedziałem się, co jest nie tak z moim rowerem
Lernen beginnen
I have finally found out what is wrong with my bike
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową
Lernen beginnen
To find out more visit our website
Składać się z
Lernen beginnen
Consist of
Nasz zespół składa się z 20 ludzi.
Lernen beginnen
Our team consists of 20 people.
Program składa się z dwóch części
Lernen beginnen
The show consists of two parts
zatwierdzać
Lernen beginnen
approve
Mój szef zatwierdził moją sugestię
Lernen beginnen
My boss approved my suggestion
Nauczyciel zaakceptował temat mojego eseju
Lernen beginnen
The teacher approved the topic of my essay
porównać
Lernen beginnen
compare
Nie porównuj mnie do swojej matki
Lernen beginnen
Don’t compare me to your mother
Porównuję ceny przed każdym zakupem.
Lernen beginnen
I compare prices before every purchase.
zastanawiać się
Lernen beginnen
to wonder
Zastanawiam się, czy powinienem iść z nimi
Lernen beginnen
I wonder if I should go with them
Zastanawiałem się nad tym
Lernen beginnen
I was just wondering about this

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.