WORD FORMATION

 0    104 Datenblatt    wera31999
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
inability. disability. ability
Lernen beginnen
niemożność. inwalidztwo. umiejętność
disable/ enable
Lernen beginnen
wyłączyć, uczynić kaleką/włączyć, umożliwić
unable/disabled
Lernen beginnen
niezdolny / niepełnosprawny
acceptance/acceptability
Lernen beginnen
akceptacja, przyjęcie/ dopuszczalność
(un)acceptable/accepted
Lernen beginnen
(nie) do przyjęvia / akceptowane
accident/accidental
Lernen beginnen
wypadek / przypadkowy
underachievement/ overachievement
Lernen beginnen
słabe wyniki / ponadprzeciętne wyniki
achievable
Lernen beginnen
osiągalny
inaction/inactivity
Lernen beginnen
bezczynność / brak aktywności
admiration/ admirable/ admired
Lernen beginnen
podziw / zachwycający / podziwiany
admission/admittance/ admissibility
Lernen beginnen
wstęp / dopuszczenie / dopuszczalność
(in)admissible
Lernen beginnen
(nie) dopuszczalny
advisory/ (in)advisable
Lernen beginnen
doradczy / (nie) wskazane
(in)applicable
Lernen beginnen
(nie)odpowiedni
artistry/ arty
Lernen beginnen
artyzm / pretesjonalny
assumption
Lernen beginnen
założenie
attendant/ attendance/ (in)attention
Lernen beginnen
asystent/ frekwencja/ (nie)uwaga
(in)attentive
Lernen beginnen
(nie)uważny
begin/beginner
Lernen beginnen
początek/ początkujący
breathless/ breathy/ breathtaking/ breathable/ unbreathable
Lernen beginnen
zdyszany / oddechowy / zapierający oddech / oddychający/ niezniszczalny
calculated/ (in)calculable
Lernen beginnen
obliczone / (nie) obliczalne
celebrated/ celebratory
Lernen beginnen
słynny / uroczysty
childless/childish/ childlike
Lernen beginnen
bezdzietny / dziecinny / dziecinny
collected/ collective/ collectable
Lernen beginnen
zebrane / zbiorowe / kolekcjonerskie
(un)committed
Lernen beginnen
(nie)zaangażowany
(un)competitive
Lernen beginnen
(nie) konkurencyjny
confidential
Lernen beginnen
poufny
conscious/unconscious/ subconscious
Lernen beginnen
świadomy/nieprzytomny, nieświadomy/ podświadomy
considerable/ (in)considerate/ considered
Lernen beginnen
znaczny / (nie) rozważny / przemyślane
curable/ curative
Lernen beginnen
uleczalny / leczniczy
endanger/ endangered
Lernen beginnen
narazić / zagrożony
daily/ daylight
Lernen beginnen
codzienne / świt
decided/ (in)decisive
Lernen beginnen
zdecydowany/ niezdecydowany/decydujący
depressed/ depressive
Lernen beginnen
przygnębiony / depresyjny
receive- reception
Lernen beginnen
odbiór-przyjęcie
employ- unemployment
Lernen beginnen
zatrudnienie - bezrobocie
probable- probability
Lernen beginnen
prawdopodobny - prawdopodobieństwo
expect- expectancy
Lernen beginnen
oczekiwać- oczekiwanie
manage- manageable
Lernen beginnen
zarządzanie- wykonalny
excite- excitement
Lernen beginnen
podniecać się- podekscytowanie
cancel- cancellation
Lernen beginnen
anulować - anulowanie
disturb- disturbance
Lernen beginnen
przeszkadzać- niepokojenie
amaze- amazement
Lernen beginnen
zadziwiać-zdumienie
expect- unexpectedly
Lernen beginnen
oczekiwać- nieoczekiwanie
break - breakdown
Lernen beginnen
złamać - załamanie
boring- boredom
Lernen beginnen
nudny- nuda
advise- advisable
Lernen beginnen
doradzić- wskazany
refuse- refusal
Lernen beginnen
odrzucać - odmowa
justice
Lernen beginnen
sprawiedliwość
obey- obedient
Lernen beginnen
być posłusznym- posłuszny
vain/ vanity
Lernen beginnen
próżno / próżność
beloved- love
Lernen beginnen
ukochana- miłość
disappearance
Lernen beginnen
zniknięcie
unrecognisable
Lernen beginnen
nie do poznania
tremendous
Lernen beginnen
ogromny
watchful
Lernen beginnen
czujny
simplify
Lernen beginnen
upraszczać
improbable
Lernen beginnen
nieprawdopodobny
inexperienced/ inexperience
Lernen beginnen
niedoświadczony / brak doświadczenia
profitless
Lernen beginnen
bezkorzystny
profitable
Lernen beginnen
dochodowy
nonprofit
Lernen beginnen
niedochodowy
unprofitable
Lernen beginnen
niedochodowy
unwilling
Lernen beginnen
niechętny
unwillingness/ willingness
Lernen beginnen
niechęć / chęć
willing
Lernen beginnen
skłonny
likelihood
Lernen beginnen
prawdopodobieństwo
fearless
Lernen beginnen
nieustraszony
restless/restful
Lernen beginnen
niespokojny/spokojny
enlargement/enlarge
Lernen beginnen
powiększenie / powiększać
burglary
Lernen beginnen
włamanie
disposal
Lernen beginnen
sprzedaż, dyspozycja
awareness
Lernen beginnen
świadomość
abundant
Lernen beginnen
obfity
abound
Lernen beginnen
obfitować
impartial
Lernen beginnen
bezstronny
permissive
Lernen beginnen
dozwalający
immeasurable
Lernen beginnen
niezmierzony
objective/ objection/ objectionable
Lernen beginnen
cel / sprzeciw / niewłaściwy
unsettling- settle
Lernen beginnen
niepokojące - załatwiać, rozstrzygać
justification/ justice/ justify
Lernen beginnen
usprawiedliwienie/ sprawiedliwość / uzasadniać
oversight
Lernen beginnen
przeoczenie, niedopatrzenie
infamous
Lernen beginnen
niesławny
compliance
Lernen beginnen
spełnienie
seizure
Lernen beginnen
konfiskata
picturesque
Lernen beginnen
malowniczy
restlessly
Lernen beginnen
niespokojnie
ease
Lernen beginnen
łatwość
hesitantly
Lernen beginnen
niepewnie
punishable
Lernen beginnen
karalny
mistreated
Lernen beginnen
Niewłaściwe obchodzenie się z
originated
Lernen beginnen
pochodzi
shortage
Lernen beginnen
brak
imaginary
Lernen beginnen
zmyślony
imaginative
Lernen beginnen
obdarzony wyobraźnią
disbelief
Lernen beginnen
niedowierzanie
wry
Lernen beginnen
skrzywiony
belittle
Lernen beginnen
bagatelizować
visionary
Lernen beginnen
wizjoner
disparity
Lernen beginnen
różnica
unbound
Lernen beginnen
Bez ograniczeń
unmatched
Lernen beginnen
niezrównany
plentiful
Lernen beginnen
obfity
signature
Lernen beginnen
podpis

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.