Work and motivation

 0    60 Datenblatt    bartoszwrobel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to motivate
Lernen beginnen
motywować
to promote
Lernen beginnen
awansować
to provoke
Lernen beginnen
prowokować, wywoływać
employee
Lernen beginnen
pracownik
employer
Lernen beginnen
pracodawca
employment
Lernen beginnen
zatrudnienie
labour relations
Lernen beginnen
stosunki między pracodawcami a pracownikami, dyrektorami a pracownikami, zarządzającymi a związkami
labour unions = trade unions
Lernen beginnen
związki zawodowe
responsibility
Lernen beginnen
odpowiedzialność
wages
Lernen beginnen
wynagrodzenie (za godzinę, dzień, tydzień, zwykle dotyczy pracowników fizycznych)
salary
Lernen beginnen
pensja miesięczna (dla pracowników umysłowych)
benefits
Lernen beginnen
zasiłki, korzyści
supplements
Lernen beginnen
dodatki
promotion
Lernen beginnen
awans
job security
Lernen beginnen
pewność zatrudnienia
social security
Lernen beginnen
ubezpieczenia społeczne
to avoid doing sth
Lernen beginnen
unikać robienia czegoś
to reward
Lernen beginnen
nagradzać
to outline sth
Lernen beginnen
przedstawiać coś
to conclude
Lernen beginnen
zawierać, wywnioskować coś
to point out
Lernen beginnen
wskazywać
protection
Lernen beginnen
ochrona
to assume sth
Lernen beginnen
zakładać coś
achievement
Lernen beginnen
osiągnięcie
challenging
Lernen beginnen
stawiający wysokie wymagania, ambitny
pension
Lernen beginnen
renta / emerytura
an adequate wage or salary
Lernen beginnen
stosowne wynagrodzenie lub pensja
sick pay
Lernen beginnen
chorobowe
paid holidays
Lernen beginnen
płatne urlopy
potential
Lernen beginnen
potencjał, talent
anxiety
Lernen beginnen
obawa, lęk, niepokój
burden of responsibility
Lernen beginnen
ciężar odpowiedzialności
approach
Lernen beginnen
propozycja, podejście
ingenious
Lernen beginnen
pomysłowy
on the contrary
Lernen beginnen
przeciwnie do
recognition
Lernen beginnen
uznanie, zasługa
mindless
Lernen beginnen
bezmyślny
repetitive
Lernen beginnen
powtarzający się
to ensure sb
Lernen beginnen
zapewniać kogoś
reliable
Lernen beginnen
godny zaufania, solidny, pewny
corporate culture
Lernen beginnen
kultura przedsiębiorstwa
claim
Lernen beginnen
skarga
annual bonus
Lernen beginnen
coroczny dodatek
factors
Lernen beginnen
czynniki
low-priced meals
Lernen beginnen
niskie cenowo posiłki
regular medical screenings
Lernen beginnen
regularne badania lekarskie
staff discount on M&S merchandise
Lernen beginnen
zniżka dla pracowników na towary M&S
perks
Lernen beginnen
korzyści uboczne
reputation
Lernen beginnen
reputacja, renoma
pleasant / hygienic environment
Lernen beginnen
przyjazne / higieniczne środowisko
to produce sth
Lernen beginnen
produkować coś
product
Lernen beginnen
produkt
production
Lernen beginnen
produkcja
production agreement (US) / productivity agreement (Br. Eng.)
Lernen beginnen
umowa w sprawie premii za wydajność
productivity
Lernen beginnen
wydajność
productivity bonus
Lernen beginnen
premia za wydajność
producer
Lernen beginnen
producent
produce
Lernen beginnen
płody rolne
productive
Lernen beginnen
wydajny, owocny
unproductive
Lernen beginnen
jałowy, bezproduktywny

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.