work in restaurant

 0    16 Datenblatt    agnieszkatyll
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
What time do you open?
Lernen beginnen
O której otwieracie?
Could we have the bill please?
Could you please bring me the bill?
Lernen beginnen
Możemy mieć rachunek proszę?
Are there any specials today?
Lernen beginnen
Czy są dzisiaj jakieś danie specjalne/promocje?
Can we separate checks?
Lernen beginnen
Czy możemy oddzielić czeki?
Czy możemy oddzielić rachunki?
Lernen beginnen
Czy mogę oddzielić rachunki?
Is the any dairy in this dish?
Lernen beginnen
Czy jakiekolwiek produkty mleczne znajdują się w tej potrawie?
Could you pass the salt?
Lernen beginnen
Czy możesz podać sól?
Could you leave out the onions?
Could I get the burger, but with no onions
Lernen beginnen
Czy możesz pominąć cebulę?
Do you have any vegetarian dishes?
Do you have any healthy dishes. Do you have any low-fat dishes?
Lernen beginnen
Czy masz jakieś dania wegetariańskie?
Could we have the menu, please?
Could I please see a menu?
Lernen beginnen
Czy możemy prosić o menu?
Do you accept credit cards?
I'll pay by card.
Lernen beginnen
Czy akceptujecie karty kredytowe?
zapłacę kartą
Do you want a dessert?
Lernen beginnen
Chcesz deser?
For dessert, could I get a piece of cake please?
Lernen beginnen
Czy na deser mógłbym dostać kawałek ciasta?
Please bring us another bottle of wine.
Lernen beginnen
Przynieś nam kolejną butelkę wina.
Proszę o jeszcze jedną butelkę wina.
Could we get a table for three people?
Lernen beginnen
Czy moglibyśmy dostać stolik dla trzech osób?
We have a reservation for three people
Lernen beginnen
Mamy rezerwację dla trzech osób

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.