das Wörterbuch Deutsch Minus Tschechisch

Deutsch - český jazyk

noch Tschechisch:

1. ještě pořád ještě pořád2. dosud3. více4. ještě


Ten, kdo si ještě nedávno myslel, že něco řídí, leží najednou nehybně v dřevěné bedně, a když lidé kolem vidí, že už není takový človĕk k ničemu, jednoduše ho spálí v peci.
Na cestě bylo bláto, a k tomu ještě začalo pršet.
Je to ještě daleko?
Dobře, já se ještě zeptám.
Máme ještě mnoho času.
Ještě nepřišel.
Jak dlouho ještě bude takové chladno?
Jejich nejstarší sestra ještě není vdaná.

Tschechisch Wort "noch"(ještě) tritt in Sätzen auf:

2. LEKCE - slovíčka