das Wörterbuch Deutsch Minus litauisch

Deutsch - lietuvių kalba

nichts Litauisch:

1. Nieko Nieko


Ji elgėsi lyg ji nieko nežinojo.
Nieko nėra uždengta, kas nebus atidengta.
Nieko negirdėjau.
Vakarų fronte nieko naujo.
Tai nieko nepakeis.
Žmonės, kurie nemano kad lotynų kalba yra pati gražiausia, nieko nesupranta.
Tai ką jis pasakė neturi nieko bendro su šiuo reikalu.