das Wörterbuch Deutsch Minus niederländisch

Deutsch - Nederlands, Vlaams

abstellen Holländisch:

1. Uit Uit


Kijk uit!
Dit is wat wiskundigen en Fransen gemeen hebben: wat je hen ook probeert uit te leggen, ze vertalen het op hun eigen manier en verdraaien het in iets wat helemaal anders is.
U heeft een dure smaak! riep de verkoopster uit. "Weet u zeker dat u niet eerst onze goedkopere varianten wilt doorkijken?"
Uit de boeken die in de kast staan mag je in geen geval plaatjes knippen.
Ik ben alleen even naar het vliegveld geweest om een vriend die naar Europa ging uit te zwaaien.
Bijgeloof komt voort uit het onvermogen van de mens om te erkennen dat toevalligheden simpelweg toevalligheden zijn.
Bij het maanlicht zag de grote, nu verlaten sneeuwvlakte er nog mysterieuzer uit dan overdag.
Je gezicht is overal op BBC te zien, Dima! riep Al-Sayib uit. Ze zeggen dat je met 25 mannen hebt geslapen en ze daarna vermoord hebt! Hoe heb je dat in vredesnaam gedaan?!"
Uit een recente enquête bleek dat de bevolkingsdichtheid in de metropool kleiner aan het worden was.
Auch Zwerge haben klein angefangen is een film van de Duitse regisseur Werner Herzog uit 1970.
Veel vrouwen streven naar een hogere opleiding en een carrière, en daarom stellen ze huwelijk en kinderen uit.
Dima stak zijn hand in zijn zak en haalde er een gigantische aktetas uit.
Als er in een of andere natuurlijke taal een woord bestaat, waarvan men de betekenis niet kan uitdrukken door reeds bestaande woorddelen van het Esperanto, kan men het woord uit die taal invoeren in het Esperanto.
Het leven is de kunst volledige conclusies te trekken uit onvolledige uitgangspunten.
Waar slaat dat nou weer op? Ik toch niks verkeerd gedaan? Waarom loop je me dan uit te schelden?