das Wörterbuch Deutsch Minus niederländisch

Deutsch - Nederlands, Vlaams

gebildet Holländisch:

1. geleerd geleerd


De woordenschat van het Esperanto is de grootste, alhoewel er relatief zeer weinig woorddelen moeten vanbuiten geleerd worden in vergelijking met de woorden van de natuurlijke talen.
Waar heeft u Italiaans geleerd?
Aan de basis van de thermodynamica liggen de bewegingen van atomen en moleculen, en de bewegingswetten die we al geleerd hebben in het eerste deel.
Jong geleerd is oud gedaan.
Alles wat iemand over het leven moet weten, heb ik geleerd van een sneeuwpop.
Ik heb veel van je geleerd.
Wij hebben geleerd dat Columbus Amerika ontdekte in 1492.
Hebt gij het nummer van buiten geleerd?
Deze knul is een echte autodidact: hij heeft zelf geleerd zijn knopen aan te zetten.
Ik heb Frans geleerd in plaats van Duits.
De armoede had hem geleerd op eigen benen te staan.
Het was een voordeel dat ik Chinees geleerd had toen ik op school zat.
Omdat de meeste Esperantosprekers de taal door zelfstudie geleerd hebben, zijn het internet in het algemeen, en de webstek www.lernu.net in het bijzonder, grote voordelen voor de taal geweest.
Hij is gebuisd in zijn examens, omdat hij niet genoeg geleerd had.
Ontwikkeling is het verschil tussen wat men geleerd heeft en wat men vergeten is.