das Wörterbuch Deutsch Minus niederländisch

Deutsch - Nederlands, Vlaams

gleichen Holländisch:

1. hetzelfde hetzelfde


Telkens als hij hier komt, bestelt hij hetzelfde gerecht.
Nu voel ik hetzelfde.
Het leven blijft nooit hetzelfde.
Willen jullie hetzelfde?
Ik kan me alleen maar afvragen, of het hetzelfde is voor alle anderen.
Jane droeg hetzelfde lint als haar moeder.
Beheer van een bedrijf is niet hetzelfde als eigenaar zijn van een bedrijf.
Deze handdoeken hebben hetzelfde kleur maar een verschillende grootte.
Ervan afgezien dat de omstandigheden wat anders waren, was het resultaat van ons experiment hetzelfde als dat van Robinson.
Als twee mensen hetzelfde doen, is het niet hetzelfde.
Ze zien er hetzelfde uit, afgezien van de haarkleur.
We glimlachten beiden op bijna hetzelfde moment.
In uw plaats zou ik hetzelfde gedaan hebben.
Ge kunt hetzelfde om het even waar vinden.
Als ik Esperanto gebruik met hem, voel ik dat we beiden op hetzelfde peil staan, tenminste als we dat zien uit het oogpunt van taal.