das Wörterbuch Deutsch Minus niederländisch

Deutsch - Nederlands, Vlaams

gut Holländisch:

1. goed goed


Oh God! Hoe komt dit hier terecht? Ik ben niet goed met computers!
Goed gedacht!
Laten we het tweede probleem behandelen, goed?
Nu goed, hoe gaat men dan van hier naar het Volkspark?
Wat goed bedacht is wordt duidelijk gezegd, en de woorden om het te zeggen komen gemakkelijk.
De politie is er heel goed in om te begrijpen dat iemand mijn creditcard gestolen heeft en een heleboel geld heeft opgenomen. Het is veel moeilijker om ze bij te brengen dat "iemand mijn magische zwaard gestolen heeft".
Esperanto verandert het probleem, omdat men Esperanto even goed kan leren als zijn moedertaal - en misschien wel beter dan die.
Laat ons vrolijk zijn, laat ons het leven goed gebruiken, want het leven is niet lang.
Als je het geel verft, sla je twee vliegen in één klap: én het valt goed op, én je bespaart geld omdat je verf kunt gebruiken die je al in huis hebt.
Door boeiende verhalen te lezen zal je weldra bemerken, dat je al goed Esperanto kan lezen.
Houd voordat je trouwt je ogen goed open. Knijp nadat je getrouwd bent een oogje toe.
Precies om zulke redenen heeft men reeds overvloedig en zeer goed uit vele talen naar het Esperanto vertaald.
Om computerlinguïstiek te kunnen studeren moet men meerdere talen kennen, maar ook goed met computers kunnen omgaan.
Hij houdt van haar haar, haar glimlach, haar ogen? Wow, hij kan verdomd goed liegen!
Het is geen goed idee iemand te confronteren met eigen uitspraken die hij zich zelf niet meer kan herinneren.

Holländisch Wort "gut"(goed) tritt in Sätzen auf:

ostatnia ocena przed nowym rokiem
Persönlichkeitsmerkmale auf Niederländisch

2. best best


Het is best moeilijk om in 2, 3 jaar goed Frans te leren.
Wie het laatst lacht, lacht het best.
Doe je best.
Het was zijn schuld niet, want hij deed zijn best.
Het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest intelligente, maar deze die het best reageert op veranderingen.
Het gaat hem niet best af, maar je moet toch toegeven dat hij zijn best doet.
Na je terugkeer in je vaderland zou je best een vrouwenarts raadplegen.
Alle spelers hebben hun best gedaan.
Wraak is een gerecht dat het best koud geserveerd kan worden.
Jane deed erg haar best om vriendelijk te zijn voor het nieuwe meisje.
Wie van de jongens in uw klas zingt het best?
Ik zou best honderden zinnen willen schrijven op Tatoeba, maar ik heb andere dingen te doen.
Hij deed zo zijn best dat hij er helemaal rood van werd.
Ja, ik denk dat ge best gaat.
Hij heeft zijn best gedaan; anders had hij de eerste prijs niet gewonnen.