das Wörterbuch Deutsch Minus niederländisch

Deutsch - Nederlands, Vlaams

irgendwo Holländisch:

1. ergens


Wanneer we elkaar ook tegenkwamen, nooit waren we het ergens over eens.
Neem mij naar ergens anders.
Is er ergens een telefoon?
Als de bal je ergens anders dan op je hoofd of je handen raakt, ben je af.
Ergens is het raar.
Alvorens ergens naartoe te gaan zouden we wat geld moeten wisselen.
Ergens hebt ge gelijk dat ge niet bij die club wilt aansluiten.
Ik voel ergens dat hij mij niet erg aanstaat.
Ja hoor, daar heb je hem weer met zijn dierenmishandeling. Hij kan het ook nooit eens ergens anders over hebben.
Mijn portefeuille moet ergens hier liggen.
Ze hebben ergens iets met het schandaal te maken.
Ik ben mijn paraplu ergens in het park verloren. Ik moet een nieuwe kopen.
Het kan u ergens wel enigszins helpen.
Ergens ben ik wel akkoord met u.
Heeft deze boerderij ergens een plekje waar we kunnen vissen?