das Wörterbuch Deutsch Minus niederländisch

Deutsch - Nederlands, Vlaams

verwenden Holländisch:

1. gebruiken gebruiken


Mag ik dit gebruiken?
Belegen kaas is geschikt als je een korstje op de ovenschotel wilt, maar als de kaas alleen moet smelten, kun je beter jonge kaas gebruiken.
Wanneer men aardrijkskunde studeert, moet men doorlopend kaarten gebruiken.
Een zakdoek is bedoeld om je neus in te snuiten, maar je kunt hem ook gebruiken om je tranen mee af te vegen, of je kunt er een knoop in leggen wanneer je iets niet moet vergeten.
Alleen in de filosofie kun je een cirkelredenering gebruiken en daarom geprezen worden.
We hebben het zo druk dat we alle hulp kunnen gebruiken.
'Krokodili' betekent een nationale taal gebruiken tussen esperantisten onderling.
Koko kan zelf geen gesproken taal gebruiken, maar ze houdt ervan naar gesprekken van mensen te luisteren.
Esperanto gebruiken om internationaal te communiceren is een oplossing om de taaldiversiteit te bewaren.
Laat ons vrolijk zijn, laat ons het leven goed gebruiken, want het leven is niet lang.
Je kunt de Engelse taal gebruiken in de meeste hotels in de wereld.
Degenen die vorken of stokjes gebruiken, vinden mensen die dat niet doen vaak onbeschaafd.
Om een taal beter te gebruiken, en om ze beter te verstaan, moet men nieuwe woorden leren.
Als je het geel verft, sla je twee vliegen in één klap: én het valt goed op, én je bespaart geld omdat je verf kunt gebruiken die je al in huis hebt.
Als je de zinnen inoefent, raad ik je aan om de 'keuze'-methode te gebruiken, want je kan de zinnen op verschillende manieren schrijven.

Holländisch Wort "verwenden"(gebruiken) tritt in Sätzen auf:

duits lernbox 4 hoofdstuk6

2. gebruik gebruik


Ik gebruik Twitter.
Het doeltreffendste middel voor de verspreiding van het Esperanto is het vlotte en elegante gebruik van die taal.
Dankzij het gebruik van Esperanto worden de tijd, die nodig is voor het vertalen, en de benodigde ruimte op het internet bijna tot een drieduizendste gereduceerd.
Door gebruik te maken van Esperanto volstaat het dat elke tekst maar één maal vertaald wordt in Esperanto en maar twee maal moet verschijnen op internet, dat wil zeggen, in de originele taal van de tekst en in de Esperantovertaling daarvan.
Ik gebruik als bestuurssysteem in mijn computer Windows voor werkgroepen 3.11.
Wassen voor het eerste gebruik.
De Canadese Dankzeggingsdag en de Columbusdag in de Verenigde Staten van Amerika vallen samen, daarom maken Esperantosprekers uit beide landen van de gelegenheid gebruik om een internationale bijeenkomst te hebben.
Als ik Esperanto gebruik met hem, voel ik dat we beiden op hetzelfde peil staan, tenminste als we dat zien uit het oogpunt van taal.
De definitie van een woord geven is moeilijker dan een voorbeeld te geven van zijn gebruik.
Het Frans zit dikwijls erg verveeld met de uitdrukkingsdichtheid die het gebruik van voor- en achtervoegsels in het Esperanto mogelijk maakt, maar het trekt zijn plan door te spelen op de keuze van de lexemen.
Gebruik geen geweld als uitweg uit een situatie.
Ik maakte gebruik van kaarten tijdens mijn reis.
Voor langlaufen gebruik je smallere, langere ski's dan voor alpineskiën.
Op reis gebruik ik nooit contant geld, wel reischeques.
Enkel voor uitwendig gebruik, niet inslikken.