das Wörterbuch Deutsch Minus norwegisch

Deutsch - Norsk

alt Norwegisch:

1. gammel gammel


Dette brødet er gammelt.
Han ser ut som en gammel mann, selv om han bare er førtito år gammel.
Bestefaren hans er gammel, men han kan bruke datamaskin.
Hvor gammel er du?
gammel - gammelt [gamle] - gamle

2. eldgammel eldgammel