das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

abgeben auf Polnisch:

1. oddawać


Proszę oddawać arkusze odpowiedzi.

Polnisch Wort "abgeben"(oddawać) tritt in Sätzen auf:

książka druga, rozdział dziewiąty cz 1
Fit in Deutsch 2 słówka str. 1
Słówka z podręcznika na pp
FIT 2 słówka str.1
Clean up the world

2. pozostawiać


Nie lubię pozostawiać ludzi bez odpowiedzi.
Szkoda pozostawiać grunt bez uprawy.

Polnisch Wort "abgeben"(pozostawiać) tritt in Sätzen auf:

Słownictwo na literę A część 1
Schulabschluss - und was dann?
moje lekcje niemieckiego
26. Lektion Imperfekt
4, 5, 6 nowa książka

3. złożyć


Kandydaci muszą złożyć
złożyć wniosek
W przypadku uzyskania niezadowalającej odpowiedzi można złożyć skargę do krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów prawa.
Jeśli chcesz tę pracę, musisz jeszcze dziś złożyć aplikację.
Muszę jutro złożyć wizytę u lekarza.
Proszę złożyć pieniądze w banku.

Polnisch Wort "abgeben"(złożyć) tritt in Sätzen auf:

czasowniki rozłączne
1. Aufruhr in Ragausa
niemiecki prywatnie

4. oddać


Chciałbym oddać do naprawy
Muszę oddać moje sprawozdanie do przyszłej środy.
Obiecuję ci oddać kasetę video w ciągu tygodnia.
Miłości nie można ukraść, nie można jej też nikomu oddać.
Musisz oddać mu tę książkę.
Prace domowe proszę koniecznie oddać do jutra.
Ann Nixon Cooper, podobnie jak miliony innych wyborców, stała w kolejce, by oddać głos w tych wyborach. Jedno ją wyróżnia: ma 106 lat.
Pewnie zapomni mi oddać książkę.
oddać głos na kogoś
Musi oddać profesorowi pracę doktorską do końca miesiąca.
Czy jesteś zdecydowany oddać swój los w jej ręce?
Każdy uczeń musi co tydzień oddać wypracowanie.
Powinniśmy do piątku oddać wypracowania
oddać rozprawkę
Trzeba mu oddać, że przy ograniczonych zasobach ludzkich i kapitałowych zrobił najwięcej jak mógł.

Polnisch Wort "abgeben"(oddać) tritt in Sätzen auf:

alle infos zum esc2019
czasowniki nieregularne
unregelmäßige Verben
czasowniki nieregularne
czasowniki nieregularne

5. dawać


Ja nie mogę ci dawać wszystkich moich pieniędzy.
wydawać przyjęcie
Nie mogę dawać ci korepetycji, jestem twoją nauczycielką.
nalewać i podawać kawę
Nie wolno dawać alkoholu dzieciom.
Nie powinniśmy dawać dzieciom zbyt słodkich rzeczy.
Lepiej dawać niż brać.
Trzeba zawsze dawać z siebie to, co najlepsze.
Lubię dawać prezenty rodzinie i przyjaciołom.
Chyba już jestem w wieku, że mogę dawać rady młodszym.

Polnisch Wort "abgeben"(dawać) tritt in Sätzen auf:

Menschen 2.1 Lektion 5