das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

abheben auf Polnisch:

1. odebrać odebrać


1. bilety musisz odebrać nie później niż pół godziny przed seansem 2. przyjdziesz/przyjedziesz po mnie dziś wieczorem?
Trzeba odebrać Brada od Jeffa po obiedzie. Skarbie, posłuchaj, musiałam wziąć więcej godzin w porze obiadowej.
Zostań w domu, by móc odebrać telefon.
odebrać paczkę
Nikt nie może odebrać obywatelowi jego praw.
Gdzie mogę odebrać mój bagaż?
Chciałbym odebrać swoje kosztowności.
Czy ktoś mógłby odebrać telefon?
iść po kogoś, jechać po kogoś, odebrać swój bagaż
Muszę odebrać T-shirt o 5tej
odebrać przyjaćiela z lotniska
Możesz mnie odebrać z dworca?
Możesz odebrać swój bagaż tutaj.
Czy mógłbyś odebrać mnie ze stacji?)
Proszę odebrać identyfikator z lobby.

Polnisch Wort "abheben"(odebrać) tritt in Sätzen auf:

Rozmowa telefoniczna (słówka) - Telefongespräch (W...
słownik i wypowiedzi
Czasowniki Niemiecki
słówka z egzaminów
Niemiecki korki

2. wypłacaćPolnisch Wort "abheben"(wypłacać) tritt in Sätzen auf:

Unit 11- słowniczek
Słownictwo bankowe itp.
Usługi (bank)

3. podejmować


podejmować główny temat
Postanowiliśmy nie podejmować rokowań pokojowych z najeźdźcami.

Polnisch Wort "abheben"(podejmować) tritt in Sätzen auf:

Gospodarka i administracja niemiecki B2
Abschnitt 22 3a Auf der Bank
spr einkaufswelt
Pieniądze zakupy
z gramatyki 1

4. odbierać


odbierać dziecko z przedszkola
odbierać pocztę albo otrzymywać zamówienie

Polnisch Wort "abheben"(odbierać) tritt in Sätzen auf:

słownictwo niemieckie - Bank
Seite 211 - 215

5. podnosić


Słonie (nie są uprawnione, nie mogą, mają zakaz) żeby podnosić piłkę używając ich trąb.
Unia Europejska musi podnosić świadomość w tym zakresie i, w razie konieczności, wskazywać drogę.
podnosić żagiel
podnosić ceny lub podatki
podnosić ciężkie rzeczy

Polnisch Wort "abheben"(podnosić) tritt in Sätzen auf:

Menschen B1.2 Kapitel 21
Czasowniki B1

6. podjąć


Aby podjąć się takiego projektu, oczywiście potrzebujemy mózgów.
Mogą podjąć wspólne działania
Przedyskutowaliśmy plan Jacka aby zamontować klimatyzację, ale nie mogliśmy podjąć ostatecznej decyzji.
Często nie umiem podjąć decyzji.
Nie wiem, jaką on próbę zamierza podjąć.
Powinniśmy podjąć działania póki nie jest za późno.
Tobie pozostawiam decyzję, jakie czynności należy podjąć.

Polnisch Wort "abheben"(podjąć) tritt in Sätzen auf:

Czasowniki A-F
Deutsch deine Chance

7. startować


resetować komputer, restartować komputer
O której ma wystartować twój lot?
Postanowił nie startować w wyborach prezydenckich.
Wciąż chcesz startować na Harvard?

Polnisch Wort "abheben"(startować) tritt in Sätzen auf:

DE - samolot

8. zdejmować


Proszę zdejmować nakrycia głowy po wejściu do klasy.

Polnisch Wort "abheben"(zdejmować) tritt in Sätzen auf:

Słownictwo na literę A część 1
Moduł6 Lekcja 2 do str. 57
Nicos Weg A2 2.2

9. podejmować pieniądzePolnisch Wort "abheben"(podejmować pieniądze) tritt in Sätzen auf:

Niemiecki poczta
Niemiecki- drugi dział

10. pobrać pieniądzePolnisch Wort "abheben"(pobrać pieniądze) tritt in Sätzen auf:

niemiecki l.2
niemiecki own