das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

abwesend auf Polnisch:

1. nieobecny


Fred był nieobecny w szkole.
Jest nieobecny z powodu choroby.
nieobecny w pracy
On zachowuje się jakby był zawsze nieobecny.
Pan Huber jest nieobecny do 25 kwietnia.
Jak często jesteś nieobecny na lekcjach lub w pracy z powodu złego stanu zdrowia.
Przez jakiś czas muszę być nieobecny w szkole.
Miał nieobecny wyraz twarzy.
Dziękuję za wizytę i bardzo przepraszam, że byłem nieobecny.
Czy ktoś jest dzisiaj nieobecny?
Będę jutro nieobecny.
Tom jest nieobecny.

Polnisch Wort "abwesend"(nieobecny) tritt in Sätzen auf:

Szkoła i Edukacja - Schule und Bildung
Das ist Deutsch 3. cechy Charakteru
1000 najpopularniejszych słów - Deutsch 1-200
11. Anwesend - abwesend
200 przymiotników musisz znać

2. nie obecnyPolnisch Wort "abwesend"(nie obecny) tritt in Sätzen auf:

listopad 2021