das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

anwenden auf Polnisch:

1. zastosować


musisz to zastosować w praktyce
Musieliśmy zastosować się do tych zasad.

Polnisch Wort "anwenden"(zastosować) tritt in Sätzen auf:

15 Besichtigung und Touristik
1.1 IN KONTAKT - 25.09
Sinus, Kosinus, Tangens
Aspekte B1+ Gesundheit
Kapitel 3- Digitale Welt

2. stosować


Lekarz mówi, że ten krem należy stosować co wieczór.
Ostatnio zacząłem stosować dietę.

Polnisch Wort "anwenden"(stosować) tritt in Sätzen auf:

Der Physiotherapeut - Wörter aus dem Text
Substancje i Materiały - Substanzen und Stoffe
Zdrowie - słownictwo niemieckie/ Gesundheit – Wort...
23. Der Physiotherapeut
23. Der Physiotherapeut

3. ubiegać


O miejsce to mogą ubiegać się małżeństwa.

Polnisch Wort "anwenden"(ubiegać) tritt in Sätzen auf:

Kapitel 5 dz.2

4. używać


Wolę używać długopisu niż pióra, ponieważ pióro plami kartki.
używać telefonu
Jak chcesz, możesz używać mój samochód.
Kiedy zaczynałem używać komputera, nabrałem się na pamięciożernego Nortona i męczyłem się strasznie.
Kolejną rzeczą, która drażni cudzoziemców, jest tendencja wielu Japończyków, by używać zbyt szerokich określeń uogólniających, jak "wszystkie" czy "każde".
Dziecko nie umie jeszcze używać łyżki.
Masz jakąś wolną półkę, którą mógłbym używać?
Nie powinienem był używać słowa „hasło” jako hasła.
używać komputera z dostępem do internetu
Czy wiesz jak używać tej maszyny?
Możecie swobodnie używać tych programów, za wyjątkiem gdy jest inaczej powiedziane.
używać magicznego lasso
Jak używać hula hop?
Uczę się używać Facebook`a
Mieć bibliotekę a mądrze jej używać to dwie różne rzeczy.

Polnisch Wort "anwenden"(używać) tritt in Sätzen auf:

KAUFRAUSCH (Packen Sie's ein. Alles!)
Kapitel 3 2A