das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

auffordern auf Polnisch:

1. zachęcać


Szkoły powinny zachęcać studentów do zdrowego jedzenia.
Należy zachęcać dzieci do nauki języków obcych.
Do nauki nie powinno się przymuszać. Do nauki powinno się zachęcać.

Polnisch Wort "auffordern"(zachęcać) tritt in Sätzen auf:

rozdział dwudziestyósmy - (A2)

2. wzywać


Dlaczego musiała go wzywać?

3. żądać


żądać czegoś
Ludzie powinni żądać wolności i spokoju od ich rządu.

Polnisch Wort "auffordern"(żądać) tritt in Sätzen auf:

native / reklamacje