das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

aufheben auf Polnisch:

1. anulować


Musimy anulować Państwa zamówienie.
Musiałam anulować moje bilety, bo byłam chora i nie mogłam podróżować.

Polnisch Wort "aufheben"(anulować) tritt in Sätzen auf:

die Staatsordnung 2
Moja pierwsza lekcja

2. podnosić


Słonie (nie są uprawnione, nie mogą, mają zakaz) żeby podnosić piłkę używając ich trąb.
Unia Europejska musi podnosić świadomość w tym zakresie i, w razie konieczności, wskazywać drogę.
podnosić żagiel
podnosić ceny lub podatki
podnosić ciężkie rzeczy

Polnisch Wort "aufheben"(podnosić) tritt in Sätzen auf:

Falsche Adresse

3. przechowywać


przechowywać w pamięci
Pracownicy mogą przechowywać procent ze swojej jeszcze nie opodatkowanej pensji.
Pokwitowanie muszą państwo dobrze przechowywać.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. / Jest więcej słów, które przechowujesz i zapamiętujesz automatycznie.

Polnisch Wort "aufheben"(przechowywać) tritt in Sätzen auf:

Sind wir reif fur die Zeit- słówka

4. Anuluj