das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

ausüben auf Polnisch:

1. wykonywać wykonywać


wykonywać zawód
wykonywać zobowiązania wynikające z umowy; wykonywać operację
Komputery potrafią wykonywać skomplikowaną pracę w ułamku sekundy.

Polnisch Wort "ausüben"(wykonywać) tritt in Sätzen auf:

Niemiecki słówka - rozdział 7
imprezy sportowe - j. niemiecki
sprawdzian gramatyka i słówka
SŁÓWKA NIEMIECKI | 1.02
wortschatz und kommunikation

2. wykorzystywać wykorzystywać


Powinieneś maksymalnie wykorzystywać szanse.
Myślę, że powinniśmy nieco konstruktywniej wykorzystywać czas.

Polnisch Wort "ausüben"(wykorzystywać) tritt in Sätzen auf:

:) nieregularne
Unit 1 Berufe
RESZTA SŁOWEK

3. wywierać wywierać


wywierać presję na sb

4. ćwiczenie ćwiczenie


Rosalba, możesz pomóc mi zrobić to ćwiczenie?
To ćwiczenie jest dla mnie zbyt trudne.
To ćwiczenie jest bardzo łatwe.
Wolę jogging od pływania jako ćwiczenie fizyczne.
Zrób proszę to ćwiczenie.
Regularne ćwiczenie jest korzystne dla zrowia.
Bieganie to dobre ćwiczenie.
To dobre ćwiczenie dla ciebie, jeśli chcesz zgubić wagę.