das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

bewusst auf Polnisch:

1. świadomy


1. Czy jesteś tego świadomy? / 2. Nie byłem świadomy, że pan wie. / 3. Tak, jestem świadomy swojej winy. / 4. Panna Tate jest w pełni świadoma sytuacji.
Jestem świadomy moich obowiązków.
Nie byłem świadomy niebezpieczeństwa/zagrożenia.
"Czy jest Pan świadomy, że kraj ten wprowadził rozległe reformy i osiągnął ogromne postępy? "
Jestem tego świadomy.
Niezależnie od tego czy jesteś tego świadomy
jestem świadomy, że to ciężka praca
Mój szef był świadomy problemu.
Jestem świadomy, że wśród posłów tej izby pojawiają się różne opinie.
on musi być świadomy
Jest świadomy swojej siły.
Czy jesteś świadomy ryzyka tego przedsięwzięcia?
Czy jesteś świadomy zakresu Field Service => świadomy tu nie pasuje => czy znasz / czy orientujesz się w CHYBA że miałeś na myśli: czy jesteś świadomy, że Field SS istnieje?
Czy jesteś świadomy zakresu Field Service
Wydaje się świadomy trudności.

Polnisch Wort "bewusst"(świadomy) tritt in Sätzen auf:

300 najważniejszych określeń po niemiecku 151-175
Cechy Charakteru i Osobowości - Charakter und Pers...
Essen und Trinken - Adjektive und Adverbien
społeczeństwo konsumpcyjne
MOTIVE-DEUTSCH 1 - Vokabelverzeichnis (A-L)

2. świadomie


Żyjemy coraz mniej świadomie.
możemy świadomie nie doświadczać tego jako strachu

Polnisch Wort "bewusst"(świadomie) tritt in Sätzen auf:

Text - Carpe diem (Nuze den Tag) 02.12.2012
Die Zehn Gebote in unserer Zeit
Konwersacje 1
KAPITEL 19 (Direkt 2b)
Bewusst essen