das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

die Überschrift auf Polnisch:

1. nagłówek nagłówek


nagłówek gazety
Widziałeś nagłówek w gazecie?

Polnisch Wort "die Überschrift"(nagłówek) tritt in Sätzen auf:

Media i Środki Przekazu - Medien und Kommunikation...
Niemiecki Kultura repetytorium
Niemiecki - Kultura; Longman, WSiP
zajęcia niemiecki kapitel 9
slowka na poniedzialek

2. tytuł tytuł


Tego tytułu nie mamy.
Jaki jest tytuł książki?
pod tytułem
Jaki jest tytuł tej sztuki?
strona tytułowa
nie pamiętam tytułu tej książki
Zdobył tytuł mistrza świata
Czy pamiętasz tytuł tamtego filmu?
Krew na piasku to tytuł noweli Blasco Ibáñeza.
Pięściarz musiał stracić wagę przez walką o tytuł.
Tytuł tej powieści jest zaczerpnięty z Biblii.
Hymn Szkocji nosi tytuł „Kwiat Szkocji”.

Polnisch Wort "die Überschrift"(tytuł) tritt in Sätzen auf:

10. ich steige jetzt in die u-bahn ein
B2 - 2b, rzeczowniki